Hjem / Kartgalleri / Flyttblokker i Stavanger

Flyttblokker i Stavanger

Dette kartet viser registrerte flyttblokker i Stavanger. Les mer om prosjektet.

Fargekoding for markørene: Grønn = Vernet flyttblokk. Rød = Ikke-vernet flyttblokk. Blå = Historisk flyttblokk.