Hjem / Kartgalleri / Vis alle

Kalvøy 2

"Kjempen"

“Kjempen” (kilde Kurt Wathne) ligger ved sti vest-øst ved kraftlinje. Ca. 60 meter fra hytte som ligger ved stranda i øst.

Navn/sted:

“Kjempen” ,Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse:

“Kjempen” (kilde Kurt Wathne) ligger ved sti vest-øst ved kraftlinje. Ca. 60 meter fra hytte som ligger ved stranda i øst.

Koordinater:

N: 58-58-527

E: 05-50-215

Mål:

Høyde: Ca. 4,5 m, omkrets ca 20 m

Geologi:

Granitt.

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Kjempen er blant de største registrerte steiner, og har en særpreget form. Kan likne en båt med stevn mot vest og dekk mot øst. Grunneier Middelthon opplyser at steinen ble brukt som lekeplass da han var liten.

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Nei.

Fotograf, registrator, dato reg.:

Erik Thoring, 04.12.2011

Bildegalleri

Alvasteinen

Alvasteinen

“Alvasteinen” ligger på Revheim, Madla bydel, like ved golbanen.

Navn/sted:  "Alvasteinen" på Revheim, Madla bydel
Beskrivelse:  Steinen ligger i Alvasteinveien nr 18-20, like ved golbanen.
Koordinater:  Google: 59.954789, 5.651715
Mål:  Høyde: 5-6 m. omkrets: 45  m.
Geologi:  Fyllitt
Historikk/kulturminne :  Ifølge den norrøne folketroen holdt alvene seg vanligvis i fjellet. De kunne også være bosatt under jorden. Før kristen tid ble det ofret til alvefolket. Navnet "Alvasteinen" tyder på at denne steinen har vært et offersted. (Kilde: Madla Historielag )
Spesielle særtrekk:  Omgitt av nettinggjerde. Burde vært lettere tilgjengelig  for publikum
Rydding:  Nei.
Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland og Erik Thoring 20.05.2012

Bildegalleri

Åmøy 1 - Trodlasteinen

Åmøy 1 - Trodlasteinen

Stor blokk ved Torsteinsvika, like før kommunegrensen til Stavanger. I sjøkanten.

Navn/nummer Trodlasteinen / Åmøy 1
Sted Torsteinsvika, like før kommunegrensen til Stavanger. I sjøkanten
Koordinater Google maps: (N)59.03883, (E00)5.718341
Mål (hgd-omkr.) H:ca 4,5 m, O: ca 25 m
Geologi Fyllitt, mineralrik
Kulturminne Sagn: Kastet hit av Rennesøytrollet da det i et raserianfall slang en neve «småstein» etter åmøyfolket. Noen av de andre steinene landet i sjøen utenfor Torsteinsvika og er yndet tilholdssted for skarven.
Spes. særtrekk Stor bit på østsiden knekt av. Rikt bevokst med flere arter vakre lav og moser.
Reguleringsstatus LNF
Rydding Nei
Registrar/dato K.Ø.Lindheim/20.04.2012

Bildegalleri

Åmøy 10

Åmøy 10

Granittstein, omtrent 4 meter høy og 14 meter i omkrets. 

Navn/nummer:  Åmøy 10

Sted:  200 m Øst av Søreveien 55B

Koordinater:  (N)59.039417, (Ø00)5.766688

Mål (hgd-omkr.):  Ca 3,5m – 14m

Geologi:  Granitt 

Spes. særtrekk:  Rødlig med dekorative kvartsganger

Reguleringsstatus:  LNF

Rydding:  Nei

Registrator-dato:  K Ø Lindheim - 27.11.2013

Bildegalleri

Åmøy 2

Åmøy 2

Stor stein ved Melingsjøvn, bak rød hytte ca 100m fra sjøen.

Navn/nummer Åmøy 2
Sted Stor stein ved Melingsjøvn, bak rød hytte ca 100m fra sjøen.
Koordinater Google map: (N)59.038312, (E00)5.741300
Mål (hgd-omkr.) H:  ca 5m, O: ca 19,5m
Geologi Granitt/Gneis
Kulturminne  
Spes. særtrekk Fint ovalt nedslitt, tydelige ”forvitringsskall” (pga. skogsbrann?), prakteksemplar
Reguleringsstatus Ved hytte i friområde.
Rydding Nei
Registrar/dato K.Ø.Lindheim / 30.01.2012

Bildegalleri
 

Åmøy 3

Åmøy 3

På høyde ved kommunegrensen, ca 90 m fra Åmøyveien.

Navn/nummer Åmøy 3
Sted På høyde ved kommunegrensen, ca 90 m fra Åmøyveien
Koordinater Google map: (N)59.03053,(E00)5.72745
Mål (hgd-omkr.) H: ca 2 m, O: ca 9 m (liten, men god)
Geologi Granitt/Gneis
Spes. særtrekk Fint avrundet, spesielt lys granitt – nesten helt hvit på værsiden, flott beliggenhet i siluett ved kommunegrensen.
Reguleringsstatus LNF
Rydding Nei
Registrator/dato K.Ø.Lindheim / 30.01.2012

 
 Bildegalleri

Åmøy 4

Åmøy 4

Fyllittstein som ligger i et utmarksbeite nær sjøen.

Sted: I utmarksbeite nær sjøen, 270 m Syd-Vest av Rossnesveien 52

Koordinater: 59.04462, 5.72918

Mål: høyde ca 3,5 m, omkrets 24 m

Geologi: Fyllitt

Spes særtrekk: Klovstein, nordre hjørne knekt

Reguleringsstatus: LNF

Rydding: Nei

Registrator/reg. dato: K Ø Lindheim / 02.10.2013

Bildegalleri

Åmøy 5 og Åmøy 6

Åmøy 5 og Åmøy 6

To steiner som ligger nesten helt oppi hverandre nær sjøen.

Sted: I utmarksbeite nær sjøen, ca 170m Vest av Rossnesveien 52

Koordinater: 59.045623, 5.729967

Mål (høyde/omkrets):  Åmøy 5: ca 2,7m / 13,5m, Åmøy 6: ca 3,0m / 13m

Geologi: Åmøy 5 :Granitt/Gneis / Åmøy 6 :Fyllitt / Mellomliggende stein ?

Spes særtrekk: Mellom Åmøy 5 og 6, i berøring med begge, ligger en mindre flyttblokk av en tredje bergart. Spesielt og illustrerende for flyttblokkers varierende opprinnelse. Velegnet til undervisning.

Reguleringsstatus: LNF

Rydding: Noe einerkratt bør fjernes inntil Åmøy 6

Registrator/reg. dato K Ø Lindheim / 02.10.2013

Bildegalleri

Åmøy 7

Åmøy 7

Granitt stein som ligger som en del av et steingjerde.

Sted: I stort steingjerde mellom innmark og beitemark nær sjøen helt Øst/Sør-Øst.

Koordinater: 59.042078, 5.772271

Mål: høyde 2,7m / omkrets 14m

Geologi: Granitt/Gneis?

Spes. særtrekk: Fint avrundet

Reguleringsstatus LNF

Rydding: Nei

Registrator/reg. dato: K Ø Lindheim / 02.10.2013

Bildegalleri

Åmøy 8

Åmøy 8

Klovstein i granitt. Minst 2,3 meter høy og 25 meter i omkrets.

Sted: Nær Sør-Øst spissen. I beitemark

Koordinater: 59.04272, 5.774867

Mål: høyde minst 2,3 m, omkrets 25m

Geologi: Granitt/gneis

Spes. særtrekk: Klovstein i dyp jord. Hoved-kroppen kan også være fast i grunnfjellet?

Reguleringsstatus: LNF

Rydding: Nei

Registrator/reg. dato    K Ø Lindheim / 02.10.2013

Bildegalleri

Åmøy 9

Åmøy 9

Fyllitt stein som ligger Sør-Øst på Austre Åmøy.

Sted: Austre Åmøy, Sør-Øst 

Koordinater: 59.037513, 5.728623

Mål: høyde 3,7, omkrets 20m

Geologi: Fyllitt

Spes. særtrekk: Trolig svært kortreist (ca 30 m?) og kan like gjerne være flyttet av sjøen som av isen den gang sjøen sto 30 meter høyere enn nå

Reguleringsstatus: LNF

Rydding: Nei

Registrator/reg. dato: K Ø Lindheim / 10.10.2013

Bildegalleri

Aubeberget

Aubeberget

Navn/sted:  Aubeberget, Madla bydel
Sted:  Steinen ligger i gammelt beiteområde, nå friområde.

Koordinater:  N: 58-57-540  E: 05-36-976
Mål:  Høyde: ca 3 m, Omkrets 20 m
Geologi:  Fyllitt
Kulturminne:  Skålgroper mot sør. Automatisk fredet. 
Spesielle særtrekk:  Inngår i steingjerde Ø-V.
Reguleringsstatus: Friområde.
Rydding:  Ja
Fotograf, registrator, dato reg.:  Sveinung Bang-Andersen

Bildegalleri

Bjørnøy 1

Bjørnøy 1

Blokken ligger i sjøkanten på nordøstsiden av Bjørnøy, Hundvåg bydel 

Navn/nummer Bjørnøy 1
Sted Blokken ligger i sjøkanten på nordøstsiden av Bjørnøy, Hundvåg bydel
Koordinater 59◦01´03N  5◦45´95E
Mål (hgd-omkr.) H: 2m O: 8m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Ligger ved sjøkanten, ved slutten av steingjerde, ved stien langs sjøen. Største flyttblokken på Bjørnøy.
Reguleringsstatus  
Rydding Ja, bjørnebær og bringebærkratt

Bildegalleri

Boganes

Boganes

Stor blokk i hage i Boganeset nr 20.

Navn/nummer Boganes
Sted Stor blokk i hage i Boganeset nr 20.
   
Koordinater Google map: 58.914146  -  5.741240
Mål (hgd-omkr.) H: ca 4 m, O: ca 20 m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Innegjerdet stor firkantet blokk godt skjult av vegetasjon.
Reguleringsstatus  
Rydding Ja
Registrator-dato ET 20.06.2011

Bildegalleri

Bokkholmen

Bokkholmen

Nær sjøkanten på sørvestiden av Bokkholmen, Storhaug bydel.

Sted Nær sjøkanten på sørvestiden av Bokkholmen, Storhaug bydel.
Koordinater Google: 58.973967, 5.819575
Mål (hgd-omkr.) Høyde: 3,5 meter, omkrets: 16 meter
Geologi Fyllitt
   
Rydding Ja
Registrator-dato ET 25.03.2012

Bildegalleri

Davidsholmen

Davidsholmen

Fylitt stein som ligger i en skråning på nord-vest siden av holmen. omtrent 3 meter høy og 16 meter i omkrets.

Sted: ”Kamuflert” stein i skråning på Nord-Vest siden av holmen. 

Koordinater: 59.006025,5.782092

Mål: høyde ca 3,50 m. omkrets ca 16 m

Geologi: fyllitt

Spes. særtrekk: Ligger i åpent lende, ”kamuflert” med mose, lav og en vegetasjonshatt. 

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi

 Rydding: Nei

 Registrator-dato: 13.04.2013

Reg av ET

Bildegalleri

Digernes 1

Digernes 1

Oppsprukket fyllittblokk ti meter fra sjøen. Omtrent 3 meter høy og 10 meter i omkrets.

Sted: Sterkt oppsprukket og bevokst fyllittblokk ti meter fra sjøen.

Koordinater: 58.958788,5.767862

Mål (hgd-omkr.): H: ca 3 m, O: ca  10 m 

Geologi: fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde

Rydding: ja

Registrator/reg. dato: ET / Oktober 2013

Bildegalleri

Digernes 2

Digernes 2

Stein i fylitt som ligger på "vippen" i flomålet ved en bratt østvendt skråning.

Sted: Denne steinen ligger på ”vippen” i flomålet ved en bratt østvendt skråning. 

Koordinater: 58.959326,5.768305

Mål (hgd-omkr.): H: ca 2,50 m, O: ca 10 m

Geologi: fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde

Rydding: nei

Registrator/reg. dato: Erik Thoring / Oktober, 2013

Bildegalleri

Dyrsnes 1

Dyrsnes

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinblokken ligger på Dyrnes i Eiganes og Våland bydel.

Navn: Dyrsnes 1
Sted:  Dyrsnes, Eiganes og Våland bydel
Steinen ligger på toppen av en liten høyde like sør for naturlåven på Dyrsnes.
Koordinater:  
Mål:  Høyde: ca. 2 m. omkrets: 25-30 m.
Geologi:  
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Klovstein som er sprukket i flere blokker, særlig mot nord og øst. Hovedblokken er ganske flat. Den er ikke så høy, men den gir likevel et majestetisk inntrykk der den ligger.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Ja
Foto og registrator:  BH 14.05.2010

Dyrsnes 2

Dyrsnes 2

Stein som ligger helt nord på Dyrsnes. Omtrent 3 meter høy og ca 12 meter i omkrets.

Navn/sted: Dyrsnes, Eiganes bydel?

Sted: Steinen ligger helt nord på Dyrsnes, like ved stien som går rundt neset. 

Koordinater: 58.97339196453577 / 5.675387621013215

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 12 m

Geologi: Fyllitt

Kulturminne: Steinen inngår i et steingjerde

Spesielle særtrekk:

Steinen skråner ned mot terrenget på sørsiden, og denne siden er sterkt mosegrodd, så det er vanskelig å fastslå om det er en stein eller en del av terrenget. På orienteringskart er den ikke inntegnet som stein, men de to åpne sidene er inntegnet som skrent. 

Det vokser flere små trær (rogn) på toppen av steinen og det ligger en «kalv» på vestsiden av steinen, som ser ut som den kan være kløyvd fra hovedsteinen.

Reguleringsstatus: Regulert friområde

Rydding: Nei

Fotograf, registrator, dato reg.: Bjarte Hetland 29.9.2013

Bildegalleri

Egerøy

Egerøy

Granitt stein som ligger i sjøkanten. Omtrent 3 meter høy og 12 meter i omkrets.

Sted: Steinen ligger i sjøkanten i stor badebukt øst på øya.

Koordinater: 59.017595, 5.782092

Mål: høyde ca 3 m, omkrets ca. 12 m

Geologi: Granitt/gneis

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi

Rydding: Nei

Registrator-dato 13.04.2013

 Reg av ET

Bildegalleri

Emmausstranden 1

Stein i sjøkanten på Emmausstranden

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinen ligger helt i sjøkanten på Emmausstranden i Storhaug bydel.

Navn:  Emmausstranden
Sted:  Emmausstranden, Storhaug bydel.
Steinen ligger helt i sjøkanten, i nordvestre del av stranden.
Koordinater:  
Mål: Høyde: ca 3,00 m. Omkrets: 10-12 m.
Geologi:  
Historikk:  
Spesielle særtrekk:  
Reguleringsstatus:   
Rydding: Nei
Foto og registrator:  BH 13.05.2010

Emmausstranden 2

Emmausstranden 2

Stor flat blokk like ved turstien. Omtrent 2,5 meter høy og 15 meter i omkrets.

Sted: Stor flat blokk like ved turstien. Mye brukt av barn til klatring.

Koordinater: 58.95899,5.76643

Mål (hgd-omkr.): H: ca 2,5 m, O: ca  15 m 

Geologi: fyllitt

Spes. særtrekk: Mindre hulrom kombinert med overheng. 

Reguleringsstatus: Friområde

Rydding: Ja,noe

Registrator/reg. dato Erik Thoring / Oktober 2013

Bildegalleri

Fiskå Mølle

Fiskå Mølle

Ligger ved en mølle, rett ved en sykkel og gang sti

Sted:

Steinen ligger på sørsiden av mølla, kloss inntil sykkelsti som går paralellt med jernbanen       

Koordinater:

58.887625, 5.748111

Mål:

Ca 4,5 x 22 m

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Vestre del av steinen er minert eller sprengt bort i forbindelse med bygging av gang- og sykkelsti.         

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 23.november 2012

Bildegalleri

Flytten

Flytten

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Navn:  "Flytten" *
Sted:  Vassøy, Storhaug
På nes ved sjøkanten, ca. 100 m NV for Nordstrandveien 74.
Koordinater: N 59°00.099' - E 005°46.899'
Mål:  Høyde: ca 1 m, omkrets: 7-8 m
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk: Steinen ligger klar for flytting, plassert på tre steiner 20-40 cm over bakken. Spesielt sikksakkmønster på N-siden. 
Reguleringsstatus:
Rydding: Nei
Foto og registrator: ET 02.05.2010

* Navn satt av registrator.

Galeivågen

Stein i sjøkanten ved Galeivågen

Bildet er tatt fra sørvest med utsikt mot Galeivågen og båthavna i Grønnavigå. (Foto: Bjarte Hetland) 

Denne steinen ligger like i sjøkanten på sørsiden av Galeivågen, på Buøy i Hundvåg bydel.

Navn:  
Sted:  Grønnavigå, Buøy - på sørsiden av Galeivågen i Hundvåg bydel. Steinen ligger helt i sjøkanten på vestsiden av denne vika.
Koordinater:  N 58°59.291' - E 005°44.324'
Mål:  Høyde: drøyt 2 m. omkrets: 15-20 m.
Geologi:  Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Det er et fortøyningspunkt på sjøsiden av steinen.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Nei
Foto og registrator:  BH 15.05.2010

Bildegalleri

Gausel 1

Gausel 1

Steinen ligger i en skråning.

Sted:  Steinen ligger i en skråning, mellom Heddeveien og Kiwi-butikk i Binnekroken.
 Mål:  Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 10-12 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Steinblokken ligger i en skråning, og det er vanskelig å fastslå om dette er en flyttblokk, eller bare en steinblokk som er sprukket løs fra omkringliggende berg. 
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 22.4.2013

Bildegalleri

Gausel 10

Gausel 10

Steinen ligger på østsiden av "Heddå"

Sted:  Steinen ligger på østsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.
Koordinater:   58.898889, 5.735667
 Mål:  Høyde: ca 2.50 m. Omkrets: ca 10-12 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Gausel 9 og Gausel 10 ligger på hver sin side av en utydelig sti, ca 10 m fra hverandre. Registrator har kalt disse for «Brødrene», siden de har noenlunde samme form og størrelse, og ligger ganske nær hverandre.

Denne steinen ligger på toppen av en liten skrent. Den hviler på andre steiner, slik at det oppstår et hulrom under.
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 27.4.2013

Bildegalleri

Gausel 11

Gausel 11

Stein som ligger på vestsiden av "Heddå". Omtrent 2,5 meter høy og ca 12 meter i omkrets.

Sted: Steinen ligger på vestsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel, ikke langt fra bebyggelsen i Godesetkroken.

Koordinater: 58.89840332379384/ 5.715596795125748

Mål: Høyde: ca 2.50 m. Omkrets: ca 12 m

Geologi: Granitt

Kulturminne: Ingen 

Reguleringsstatus: Regulert friområde

Rydding: Noe

Fotograf, registrator, dato reg.: Bjarte Hetland 28.9.2013

Bildegalleri

Gausel 12

Gausel 12

Stein som ligger på vestsiden av "Heddå". Omtrent 2,4 meter høy og ca 10 meter i omkrets.

Navn/sted: Gausel 12, Hinna bydel 

Sted: Steinen ligger på vestsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel, ikke langt fra bebyggelsen i Godesetkroken.

Koordinater: 58.89908794579422 / 5.715234518138459

Mål: Høyde: ca 2.40 m. Omkrets: ca 10 m

Geologi: Granitt?

Kulturminne: Ingen 

Reguleringsstatus: Regulert friområde

Rydding: Noe

Fotograf, registrator, dato reg.: Bjarte Hetland 28.9.2013

Bildegalleri

Gausel 2

Gausel 2

Steinen ligger i et skogholt

Sted:  Steinen ligger i et lite skogholt, sør-vest for Gausel kirke, lett synlig fra veien inn til kirken.
 Mål:  Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 12-15 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Dette er en klovstein, som er sprukket med en fin sprekkflate. Den ene halvdelen ligger skrått over den andre, som en heller, slik at det dannes et fint hulrom med god plass til flere personer å søke ly under. Det er klare tegn på at helleren blir brukt til lek o.l. Den er en del av en steingard. 
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 22.4.2013

Bildegalleri

Gausel 3

Gausel 3

Ligger sør for Gausel 2

Sted:  Steinen ligger i et lite skogholt, sør-vest for Gausel kirke (sør for Gausel 2), lett synlig fra Heddeveien.
Koordinater:  
Mål:  Høyde: ca 5 m. Omkrets: ca 15-20 m
Geologi:  Granitt?
Kulturminne:  Ingen   
Spesielle særtrekk:  Dette er åpenbart en steinblokk som er rast ut fra knausen som ligger nord for steinen. Det ligger flere mindre steiner rundt som har vært en del av det samme raset.
Reguleringsstatus:  Regulert friområde
Rydding:  Noe
Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 22.4.2013

Bildegalleri

Gausel 4 – «Kongen på haugen»

Gausel 4 – «Kongen på haugen»

Ligger på toppen av en liten høyde

Sted:  Steinen ligger på toppen av en liten høyde, rett øst for Heddeveien barnehage på Gausel i Hinna bydel.
 Koordinater:  
 Mål:  Høyde: bortimot 3 m. Omkrets: ca 6-8 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Det er ikke størrelsen, men plasseringen som gjør at registrator har gitt den navnet «Kongen på haugen». Den ligger på toppen av en liten høyde, med god utsikt over de omkringliggende områdene.
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Nei
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 22.4.2013

Bildegalleri

Gausel 5

Gausel 5

Ligger i et skogholt bak Telenor

Sted:  Steinen ligger i et lite skogholt, like bak Telenor-bygget i Forusbeen 35.
 Koordinater:  
 Mål:  Høyde: ca 5-6 m. Omkrets: ca 15-20 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 22.4.2013

Bildegalleri

Gausel 6

Gausel 6

Steinen ligger vest for Mårstien

Sted:  Steinen ligger helt sør i friområdet rundt «Heddå» på Gausel i Hinna bydel, rett vest for bebyggelsen i Mårstien.
 Koordinater:  
 Mål:  Høyde: ca 1.60 m. Lengde: ca 3 m. Omkrets: ca 7-8 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Steinen ligger ytterst på en bergknaus, og nedenfor ligger en annen stor steinblokk, som ser ut til å ha rast ut av denne knausen.
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 27.4.2013

Bildegalleri

Gausel 7

Gausel 7

Steinen ligger på "Heddå"

Sted:  Steinen ligger på «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.
Koordinater:  58.898056, 5.718889 
 Mål:  Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 8-10 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Nei
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 27.4.2013

Bildegalleri

Gausel 8

Gausel 8

Steinen ligger på vestsiden av "Heddå"

Sted:  Steinen ligger på vestsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.
Koordinater: 58.899167, 5.7175
 Mål:  Høyde: ca 2 m. Omkrets: ca 12 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Det vokser mose og lyng på sørsiden av steinen, der den går nokså jevnt med bakken omkring.
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 27.4.2013

Bildegalleri

Gausel 9

Gausel 9

Steinen ligger på østsiden av "Heddå"

Sted:  Steinen ligger på østsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.
Koordinater:   58.898611, 5.735556
 Mål:  Høyde: ca 2.20 m. Omkrets: ca 9-10 m
 Geologi:  Granitt?
 Kulturminne:  Ingen   
 Spesielle særtrekk:  Gausel 9 og Gausel 10 ligger på hver sin side av en utydelig sti, ca 10 m fra hverandre. Registrator har kalt disse for «Brødrene», siden de har noenlunde samme form og størrelse, og ligger ganske nær hverandre.
 Reguleringsstatus:  Regulert friområde
 Rydding:  Noe
 Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 27.4.2013

Bildegalleri

Grasholmen

Grasholmen

Blokk som ligger i sjøkanten på ei lita strand sør-øst på Grasholmen.

Navn/sted:
Grasholmen, Hundvåg bydel

Sted:
Blokk som ligger i sjøkanten på ei lita strand sør-øst på Grasholmen.

Koordinater:
58.975252, 5.747899

Mål:
Høyde: ca 4 m, omkrets 12 m

Geologi:
Fyllitt

Rydding:
Nei

Bildegalleri

Helleren

Helleren

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Navn: "Helleren" *
Sted: Vassøy, Storhaug
Like nord for hytte på østsiden, ved rødmerket løype. 
Koordinater: N 59°00.225' - E 005°47.336'
Mål:  Høyde: ca. 3,5 m, omkrets: 18-20 m
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk: På sør-vestsiden et større hulrom, lengde ca 3 meter og høyde i midten 70-80 cm. 
Reguleringsstatus:  
Rydding: ja
Foto og registrator: ET 02.05.2010

Bildegalleri

Hellesøy 11

Hellesøy 11

Sted: I fjæra, Søråviga

Navn/nummer:  Hellesøy 11

Sted: I fjæra, Søråviga

Koordinater:. 58.983264, 5.824412

Mål: 2.5 x 2.5 m, halv rundet

Geologi: lys granitt

Spesielle særtrekk: . sammen med mange mindre blokker som kan ha blitt ryddet fra åkeren

Fotograf, registrator, dato reg.: Donald Provan, juni 2012

Bildegalleri

Hellesøy 15

Hellesøy 15

Sted: I fjæra på øst siden av øya

Navn/nummer:  Hellesøy 15

Sted: I fjæra på øst siden av øya

Koordinater:. N 6542744 Ø 318021

Mål: 2.5 x 3 m, halvrundt

Geologi: grovkornet granitt

Fotograf, registrator, dato reg.: Donald Provan, juni 2012

Bildegalleri

Hellesøy 16

Hellesøy 16

Sted: I fjæra på øst siden av øya

Navn/nummer:  Hellesøy 16

Sted: I fjæra på øst siden av øya

Koordinater:.N 6542558 Ø 318044

Mål: 2 x 3 m, halvrundt

Geologi: lys gneis/granitt

Spesielle særtrekk: ansamling av mindre blokker, ofte granittisk, i dette området (

Fotograf, registrator, dato reg.: Donald Provan, juni 2012

Bildegalleri

Hellesøy 22

Hellesøy 22

Sted: i fjæra sør siden av øya

Navn/nummer:  Hellesøy 22

Sted: i fjæra sør siden av øya

Koordinater:. 58.981455, 5.829014 (GPS: 58.58880, 5.49731)

Mål: 3 x 3.5 m, halvrundet

Geologi: fyllitt

Bildegalleri

Hellesøy 25

Hellesøy 25

Sted: i skogen sør siden av øya

Navn/nummer:  Hellesøy 25

Sted: i skogen sør siden av øya

Koordinater:. N 6542475 Ø 317951

Mål: 1.5 x 2 m, halvrundet

Geologi: granitt

Fotograf, registrator, dato reg.: Donald Provan, juni 2012

Bildegalleri

Hellesøy 26

Hellesøy 26

Fyllittstein som ligger ved en sti ovenfor den nordre del av bebyggelsen på Hellesøy.

Sted: Steinen ligger ved sti like ovenfor den nordre del av bebyggelsen på Hellesøy. 

Koordinater: 58.986696,5.823939

Mål (hgd-omkr.): H: ca 3  m, O: ca  8 m 

Geologi: fyllitt

Rydding: ja

Registrator/reg. dato: ET / September 2013

Bildegalleri

Hellesøy 3

Hellesøy 3

Sted: nord vest siden av øya, I fjæra

Navn/nummer: Hellesøy 3

Sted: nord vest siden av øya, I fjæra

Koordinater:. N 6543059 Ø 317429

Mål: c 2.5 m, rundet form

Geologi: fyllitt

Bildegalleri

Hellesøy 4

Hellesøy 4

høydedrag nord siden av øya

Navn/nummer: Hellesøy 4          

Sted: høydedrag nord siden av øya

Koordinater:. 58.986205, 5.825136 (GPS: 58.59163, 5.49499)

Mål: 3 x 3 m, skarpkantet

Geologi: fyllitt

Spesielle særtrekk: anvendt som helle

Bildegalleri

Hellesøy 5

Hellesøy 5

Sted: høydedrag

Navn/nummer: Hellesøy 5 

Sted: høydedrag

Koordinater:. N6542838 Ø 317560

Mål: 2.5 x 2.5 m, halv rundet

Geologi: gneiss

Bildegalleri

Hellesøy 6

Hellesøy 6

Sted: høydedrag, vest siden av øya

Navn/nummer: Hellesøy 6

Sted: høydedrag, vest siden av øya          

Koordinater:. 58.9849, 5.826493 (GPS: 58.59145, 5.49570)

Mål: 5 x 5 m, kløvet i to, halv rundet

Geologi: fyllitt 

Spesielle særtrekk: Inkorporert i steingard

Bildegalleri

Hellesøy 7

Hellesøy 7

I fjæra, vest siden av øy

Navn/nummer:  Hellesøy 7

Sted: I fjæra, vest siden av øya

Koordinater:. 58.983865,5.821834

Mål: 2 x 3 m, skarpkantet

Geologi: granodioritt, prominent pegmatitt åre

Fotograf, registrator, dato reg.: Donald Provan, juni 2012

Foto ID: Hellesøy 7

Bildegalleri

Hellesøy 8

Hellesøy 8

Sted: I fjæra,sør vest siden av øya

Navn/nummer:  Hellesøy 8

Sted: I fjæra,sør vest siden av øya

Koordinater:N 6542578 Ø 317378

Mål: 2 x 2 m, rundet

Geologi: lys granitt

Spesielle særtrekk: flere mindre blokker i området

Bildegalleri

Hestnes 1

Hestnes 1

Denne blokken ligger ca 100 meter sør for Hestnesveien i Madla bydel. 

Navn/nummer Hestnes 1
Sted Denne blokken ligger ca 100 meter sør for Hestnesveien i Madla bydel.
   
Koordinater 58.56814 – 5.37844
Mål (hgd-omkr.) Høyde:  ca 3 m, omkrets: ca 15 m
Geologi granitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk  
   
Reguleringsstatus  
Rydding nei
Registrator-dato ET 26.februar 2012

Bildegalleri

Hestnes 2

Hestnes 2

Steinen ligger ved husveggen til Hestnesveien 118, Madla bydel.

Navn/nummer Hestnes 2
Sted Steinen ligger ved husveggen til Hestnesveien 118, Madla bydel.
   
Koordinater 58.56828 – 5.37568
Mål (hgd-omkr.) Høyde:  ca 4 m, omkrets: ca 20 m
Geologi granitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Massiv blokk i en grønn passasje (friområde?) ned til sjøen.
   
Reguleringsstatus Friområde?
Rydding Ja
Registrator-dato ET 26.februar 2012

Bildegalleri

Hinna 1

Hinna 1

Steinen ligger like ved turstien (Ungdomsgeilen) der den starter i sør ved NATO-basen.

Sted:  Hinna, Jåttå øst

Steinen ligger like ved turstien (Ungdomsgeilen) der den starter i sør ved NATO-basen.

Koordinater:  N 58´54.551 – E 005´43.355

Mål: Høyde: 4m (nordsiden), omkrets; ca 12 m.

Geologi: Granitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus: 

Rydding: Ja, litt.

Foto og registrator:  ET 12.05.2010

Bildegalleri

Hinna 2

Hinna 2

Steinen er i bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Sted:  Hinna, Jåttå øst.

I bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Koordinater:  N 58´54.587 – E 005´43.131.

Mål: Høyde: ca 4 m (østsiden), omkrets: ca. 20 m

Geologi: Granitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus: 

Rydding: Ja, litt.

Foto og registrator:  ET 12.05.2010

Bildegalleri

Hinna 3

Hinna 3

Dette er en klovstein i bjørkeskogen  øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Sted:  Hinna, Jåttå øst

Klovstein i bjørkeskogen  øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Koordinater:

Mål: Høyde: ca 3 m, omkrets: 12-13 m.

Geologi: Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk: Klovstein ,gjennomgående delt med opptil 1 ½ m kløft. Skifrig, knudret overflate.

Reguleringsstatus: 

Rydding:  Ja, litt.

Foto og registrator:  ET 12.05.2010

Bildegalleri

Hinna 4

Hinna 4

Stor granittblokk som ligger vest for turstien (Ungdomsgeilen) Inngår i steingjerde som skiller skogen fra beitemark.

Sted:  Hina, Jåttå øst

Stor granittblokk som ligger vest for turstien (Ungdomsgeilen) Inngår i steingjerde som skiller skogen fra beitemark.

Koordinater:  N 58´54.529 – E 005´43.233

Mål: Høyde: ca 3,50 m (øststiden), omkrets: 15-16 m

Geologi: Granitt

Historikk:

Spesielle særtrekk: Hviler direkte på berg, med mindre hulrom mot Ø.

Reguleringsstatus: 

Rydding: Ja.

Foto og registrator:  ET 12.05.2010

Bildegalleri

Historisk Klovstein på Madlamark

Dette er en historisk klovstein, som har gitt navn til Klovsteinveien på Madlamark i Madla bydel.

Historikk: Klovsteinveien på Madlamark har antakelig navnet etter en stor kløyvd stein som ifølge Arne Birkedal lå omkring der Hognesgata krysser Klovsteinveien. Steinen ble ifølge Rasmus Madla sprengt da noen ungdommer hadde fått "utlevert" noe sprengstoff etter tyskerne. 

(Kilder: Madla Historielag og Erling Jensen )

Jentesteinen

Jentesteinen i Sørmarka

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  Jentesteinen
Sted:  Hillevåg, Ullandhaug
På en liten høyde på beitemark ca 70-80 m N for Sørmarkaveien. Tursti går over marka.
Koordinater:  
Mål:  Høyde: 3 m fra østsiden, omkrets: 23-24 m.
Geologi:  Fyllitt
Historikk:  Navnet har steinen fått etter et hendelse i 1822.Den 29 år gamle ugifte tjenestepiken Elisabeth Johannesdatter Mallevold fødte en sønn i utmarka bak steinen, og i følge hennes egen beretning var barnet dødfødt. Barnefaren, Torgjer Torgjersen fra Bjerkreim, hadde sviktet både henne og barnet. Hun forsøkte å grave ned liket, men det var vinter og frost, så hun nådde ikke særlig dypt. Elisabeth var fra husmannsplassen Mallevoll (kanskje Madlavold?) under Ullandhaug. Etter et par uker kom gårdshunden til Gabriel Olsen Uldenhaug, som Elisabeth tjente hos, hjem til gårds med rester av barneliket. Da det ble oppdaget at Elisabeth var barnemoren, ble hun først jaget hjem til sin egen familie. Deretter fikk hun 10 år på tukthus som straff. Barnet ble senere begravet igjen på Stavangers fattigkirkegård. (Kilde: Wikipedia og Stavanger Aftenblad )
Spesielle særtrekk:  Vaier fra lysstolpe er festet i steinen.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Nei
Foto og registrator:  ET 23.05.2010

Bildegalleri

Kalvøy 1

Kalvøy 1

I tett furuskog ca midtveis mellom bukta i vest og sjøen i øst.

Navn/sted:

Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse:

I tett furuskog ca midtveis mellom bukta i vest og sjøen i øst.

Koordinater:

N: 58-58-501

E: 05-50-101

Mål:

Høyde: 3 m. omkrets: ca 13 m

Geologi:

Granitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Ja.

Fotograf, registrator, dato reg.:

Erik Thoring, 04.12.2011

Bildegalleri

Kalvøy 3

Kalvøy 3

Steinen ligger i tett furuskog nordøst på øya, ca 150 meter fra sjøen. Flere større og mindre steiner i området. 

Navn/sted:

Kalvøy3, Storhaug bydel

Beskrivelse:

Steinen ligger i tett furuskog nordøst på øya, ca 150 meter fra sjøen. Flere større og mindre steiner i området.

Koordinater:

N: 58-58-784

E: 05- 50-432

Mål:

Høyde: 3 m målt fra Ø. Omkrets: 9-10 m.

Geologi:

Granitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Ja.

Bildegalleri

Kalvøy 4

Kalvøy 4

Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon.

Beskrivelse:

Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon.

Koordinater:

N: 58-58-816

E: 05-49-984

Mål:

Høyde: 3m, omkrets ca 12 m.

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Kan være en bit av berget innenfor som er “revet av og flyttet et par tre meter ut i sjøen.

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Nei

Bildegalleri

Kalvøy 5

Kalvøy 5

Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene. 

Navn/sted:

Kalvøy 5, Storhaug bydel

Sted:

Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene.

Koordinater:

N: 58-58-873

E: 05-50-863

Mål:

Høyde: Ca 2,80, omkrets 20-22 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Steinen  inngår i et gjerde som avgrenser en nå gjengrodd beite- eller slåttemark. Steinen er en av flere store steiner som inngår i det samme gjerdet. Illustrerer godt hvordan bøndene ryddet jord og forholdt seg til kampesteiner som de ikke hadde muligheter til å flytte eller fjerne med datidens redskaper.

Den flate steinen er har et betydelig vegetasjonsdekke og en stor furu som vokser på toppen.

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Ja

Bildegalleri

Kalvøy 6

Kalvøy 6

Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon.

Navn/sted:

Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse:

Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon.

Koordinater:

N: 58-58-816

E: 05-49-984

Mål:

Høyde: 3m, omkrets ca 12 m.

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Kan være en bit av berget innenfor som er “revet av og flyttet et par tre meter ut i sjøen.

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Nei

Fotograf, registrator, dato reg.:

Erik Thoring, 26.12.2011

Bildegalleri

Kalvøy 7

Kalvøy 7

Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene. 

Navn/sted:

Kalvøy, Storhaug bydel

Sted:

Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene.

Koordinater:

N: 58-58-873

E: 05-50-863

Mål:

Høyde: Ca 2,80, omkrets 20-22 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Steinen  inngår i et gjerde som avgrenser en nå gjengrodd beite- eller slåttemark. Steinen er en av flere store steiner som inngår i det samme gjerdet. Illustrerer godt hvordan bøndene ryddet jord og forholdt seg til kampesteiner som de ikke hadde muligheter til å flytte eller fjerne med datidens redskaper.

Den flate steinen er har et betydelig vegetasjonsdekke og en stor furu som vokser på toppen.

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Ja

Fotograf, registrator, dato reg.:

Erik Thoring, 26.12.2011

Bildegalleri

Karistø

Karistø

Kjempestein i skifte mellom dyrka mark og bebyggelse. 

Navn/sted:  Karistø, Madla bydel
Beskrivelse:  Kjempestein i skifte mellom dyrka mark og bebyggelse.
Koordinater:  N: 58-56-398  E: 05-38-357
Mål:  Høyde: ca. 5-6 m, omkrets 30-35 m
Geologi:  Fyllitt
Spesielle særtrekk:  Inngår i steingjerde som er skille mellom dyrka mark og bebyggelse. Gress, lyng og tre vokser på toppen. En av Stavangers største i volum.
Rydding:  Nei

Bildegalleri

Klovstein i Egelandsmarka

Klovstein ved Breivik båthavn

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinen ligger ved Breivik båthavn i Storhaug bydel.

Navn:  Klovstein i Egelandsmarka
Sted:  Egelandsmarka i Storhaug bydel.
Steinen ligger i tett bjørkeskog, i skråningen mellom Egelandsmarka og Breivik båthavn.
Koordinater: 58.963375 N / 5.7672 Ø
Mål: Ca 5 m høy.
Geologi:  Fyllitt?
Historikk:  For 50-60 år siden lå steinen i et åpent beitelandskap og var selve manndomsprøven for guttene i nabolaget. De tøffeste av guttene hoppet fra steinen og nedover bakken, mens de mindre tøffte nøyde seg med å hoppe oppover.
Spesielle særtrekk:  Steinen er en klovstein. 
Reguleringsstatus:   
Rydding: Ja
Foto og registrator:  BH

Klovstein i Våland kolonihage

Klovstein i Våland kolonihage

Foto: Bjarte Hetland

Denne klovsteinen er delt i tre store deler og ligger ved hagehuset i Våland Kolonihage.

Klovstein på Vassøy

Klovstein på Vassøy

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Navn: 
Sted: Vassøy, StorhaugVed løype, åpen samlingsplass SØ for Torvmyrå. 
Koordinater: N 58´59.948- E 005´47.396
Mål: Høyde: ca 3,10, omkrets: 8-10 m.
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk: Klovstein, kløyd i to nesten like store deler, pyrmaideform. Inngår i steingjerde. 
Reguleringsstatus:
Rydding: Ja
Foto og registrator: ET 02.05.2010

Klovstein ved Hillevåg kirke

Klovstein ved Hillevåg kirke

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinen ligger ved en løe like ved Hillevåg kirke.

Navn:
Sted:  Hillevåg, Åsen.
Vårlibakken 6, løe ca 100 meter sør for Hillevåg kirke. Flyttblokken ligger to meter fra løeveggens nordside.
Koordinater:  N 58°56.629' – E005°44.461'
Mål:  Høyde: ca 5 meter, omkrets: ca 20 meter
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Klovstein, gjennomgående kløyd med maks 1 meter avstand mellom blokkene.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Ja
Foto og registrator:  BH og ET. Registrert 08.05.2010

Klovstein ved Ramsvigtunet sykehjem

Klovstein ved Ramsvigtunet sykehjem

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinen ligger ved Ramsvigtunet sykehjem i Storhaug bydel.

Navn:  
Sted:  Ramsvig, Storhaug bydel.
Like ved Ramsvigtunet sykehjem
Koordinater:  N 58´57.444 - E 005´45.288
Mål: Høyde: ca 2,40 m. Omkrets: 6-8 m.
Geologi:  
Historikk:  
Spesielle særtrekk:  Klovstein
Reguleringsstatus:   
Rydding: Nei
Foto og registrator:  BH 13.05.2010

Klovsteinen

Klovsteinen

I utkanten av beitemark, ca 20 meter V for rørgate til Ullrigg.

Sted:  I utkanten av beitemark, ca 20 meter V for rørgate til Ullrigg.

Koordinater:

N-58-55-801

E 5 -42-422

Mål:

Flyttblokk 1: Omkr: 14 m, hgd 5 m

Flyttblokk 2: Omkr. 18 m, hgd: 4 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Byens største klovstein? Steinsetting mellom scalene på nordsida

Reguleringsstatus: 

Friområde

Rydding:

Ja

Bildegalleri

Klovsteinen på Eiganes

Klovsteinen på Eiganes

Foto: Arne Østensen
(Wikimedia Commons )

Denne steinen ligger på Stokka i Eiganes og Våland bydel.

Sted  : I enden av Bertha Bergs gate, Eiganes og Vålandbydel.
Koordinater  : Mangler
Mål  : Ikke oppmålt
Geologi  : Fyllitt
Historikk  : Klovsteinen er grensestein mellom gårdene Tjensvold, Stokka og Eiganes i Stavanger. Den ble vernet 10. juli 1959. Steinen markerte også grensen mellom Hetland og Stavanger kommune. Steinen er nevnt i grenseoppgangpapirer fra 1835 og 1755. Steinen blir da omtalt som Kløffsteenen. (Kilde: Wikipedia )
Andre særtrekk  :  Klovsteinen er også kjent som Villskog og ligger i en liten park. Her var det tidligere lysthus og hageanlegg.
Status  : Fredet

Knutmannsteinen

Knutmannsteinen

Denne steinen ligger på Byhaugen i Eiganes og Våland bydel.

Sted :  Steinen ligger rett øst for Byhaugen i enden av Carl Sundt Hansens gate, Eiganes og Våland bydel.
Koordinater :  Mangler
Mål :  Ikke oppmålt
Geologi :  Mangler
Historikk :  Knutmannsteinen er en ruggestein, flyttblokk og grensestein mellom Tasta, Stokka og Eiganes gårder. I 1953 var det aktuelt å sprenge bort Knutmannssteinen, men dette ble forhindret av ordfører Magnus Karlsson. Den ble vernet 10. juli 1959. Steinen er nevnt i grenseoppgangpapirer fra 1835 og 1755. Steinen blir da kalt Kutmandssteenen. I papirene fra Kirke- og undervisningsdepartementet fra 1959 blir steinen også kalt Kutmannsteinen. Dette er nok steinens rette navn. (Kilde: Wikipedia  og Stavanger Byleksikon)
Andre særtrekk :  Mangler
Status :  Fredet 10. juli 1959

Kongssteinen

Kongssteinen sett fra Breiavannet

Kongssteinen sett fra Breiavannet

Kongssteinen er en historisk stein som lå på en høyde på Bergeland, i nærheten av dagens Sven Oftedals plass, og den var lett synlig fra byen.

Historikk / kulturhistorisk verdi:  Kongssteinen har gitt navn til Kongsteinsgata, Kongsteinsmauet og Kongstein videregående skole.

Tidligere ble steinen kalt Laugmandsstenen eller Lagmannssteinen. Den skal ha vært kulerund og stor som et hus. Men etter at kong Fredrik IV besteg steinen under et besøk i Stavanger i 1704 ble den kalt Kongssteinen. Den ble lenge regnet som en av Stavangers fremste severdigheter ved siden av Domkirken. Det ble fortalt at det var mulig å se merker av en hånd i den.

Det har opp gjennom årene vært en viss diskusjon om Lagmannssteinen og Kongssteinen er samme stein, eller om Lagmannsteinen referer til en annen stein, som ble brukt som tingsted/dommersete. Amtmann de Fine omtaler begge steinene, og Lagmannssteinen skal ha vært en stor flat stein, med en mindre stein på toppen, slik at den kunne brukes som sete. Det er imidlertid ingen som lenger vet hvor denne steinen evt skal ha ligget.

Den topografiske forfatteren Lars Hess Bing skrev om Kongssteinen i «Norges beskrivelse» fra 1796: «en mægtig rund Steen, ligesom paa en Kiøl, der ballancerer paa sin egen Vægt». Allerede i 1726 laget byskriver Ulric Frederic Aagaard et kart over Stavanger, der Kongssteinen er tegnet inn. Han hadde også målt steinen. Høyden var 30 fot (ca 9.4 meter) og største bredde ca 31 fot. Aagaard skrev videre at steinen nærmeste hvilte på en slags skipskjøl som var 7 alen lang og ½ alen bred (ca 4 x 0.3 meter).

Sagnet sier at et troll som bodde i Lifjellet kastet tre store steiner mot Domkirken da den var under bygging. Men trollet siktet dårlig og den ene falt i Gandsfjorden, den andre havnet rett ved Frue kirke (Skrefsrudsteinen), og den tredje havnet på Bergeland. En annen variant av sagnet forteller at den ene steinen falt dypt ned i jorda rett ved Domkirken. Dermed ble det et søkk, og Breiavatnet ble dannet.

Kongssteinen ble minert bort da Kongsteinsgata skulle forlenges vestover i 1864. Prost Sinding protesterte mot planene om å fjerne steinen. Han ønsket at den skulle være midtpunktet i en barnepark. Byens myndigheter syntes imidlertid ikke dette var noen god idé. Da kjøpte prosten deler av området til hus og hage – og det han kunne få med av steinen. Halvparten av steinen stakk ut i gaten og ble minert bort. Etter Sindings død ble eiendommen solgt og resten av steinen ble minert bort.

Steinene ble blant annet brukt til grunnmur til prestegården til St. Petri menighet i Erichstrupsgata 14 og til stabbesteiner langs den nye veien rundt Hillevågsvatnet. Et stykke av steinen ble også brukt til å lage en minnestøtte over konsul Børge Rosenkilde på Lagård gravlund.

Dette kartet ble tegnet i 1863 av kaptein Torstrup, som gjorde oppmålinger til Stavangers første bykart. Som vi ser markerte Kongssteinen bygrensen mellom Stavanger og Hetland på denne tiden.

Dette kartet ble tegnet i 1863 av kaptein Torstrup, som gjorde oppmålinger til Stavangers første bykart. Som vi ser markerte Kongssteinen bygrensen mellom Stavanger og Hetland på denne tiden.

(Kilder: Erling Jensen , Stavanger Byleksikon, Stavanger Aftenblad 9.10.1950, 15.11.1952, 30.12.1967 og 15.3.1971)

Kulå

Kulå

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Navn: "Kulå" *
Sted: Vassøy, Storhaug
Beliggende ved sti på østsiden av Torvmyrå
Koordinater: N 58°59.966' - E 005°47.392'
Mål:  Høyde: ca. 4 m, omkrets: ca 14-16 m.
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk: Kulerund stein med glattslipt overflate. 
Reguleringsstatus:
Rydding: Ja, litt
Foto og registrator: ET 02.05.2010

* Navn satt av registrator

Kvernevik 1

Kvernevik 1

Ligger meelom Kvernevik Ring og sjøen. Omtrent 2.30 meter høy og 15-20 meter i omkrets.

Navn/sted: Kvernevik, Madla bydel

Sted: Steinen ligger mellom Kvernevik Ring og sjøen, ikke langt fra turstien til Alexander Kielland monumentet.

Koordinater: 58.971100797321824 / 5.5978251099804766

Mål: Høyde: ca 2.30 m. Omkrets: ca 15-20 m

Geologi: Fyllitt

Kulturminne: Ingen 

Spesielle særtrekk: Det vokser en liten rogn på toppen av steinen.

Reguleringsstatus: Regulert friområde

Rydding: Noe

Fotograf, registrator, dato reg.: Bjarte Hetland 20.9.2013

Bildegalleri

Langøy 1

Langøy 1

Langøy, Storhaug, Steinen ligger i sjøkanten på vestsiden, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole.

Sted:  Langøy, Storhaug Steinen ligger i sjøkanten på vestsiden, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole.

Koordinater:  N 59´00.438 – E 05´45.887

Mål:  Høyde: 3 m, omkrets: 9-10 m

Geologi:  Granitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:  Sørsiden av steinen er helt slett med mønster av andre bergarter.

Reguleringsstatus:  Friområde

Rydding:   Nei

Foto og registrator:  ET 25.06.10

Langøy 2

Langøy 2

Steinen ligger i tett barskog  på vestsiden 60 m fra sjøen, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole

Sted:  Langøy, Storhaug

Steinen ligger i tett barskog  på vestsiden 60 m fra sjøen, like nord for småbruket eid av Stavanger kommune og disponert av Lundsvågen naturskole.

Koordinater:  N 59´00.464 – 05´45.875

Mål: Høyde: 3,5 – 4 m, omkrets: 12-14 m

Geologi: Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus:  Friområde

Rydding: Ja

Foto og registrator:  ET 25.06.10

Bildegalleri

Langøy 3

Langøy 3

Granitt stein, 3 meter høy, omtrent 12 meter i omkrets. Ligger nordøst på øya.

Nordøst  på Langøy

Koordinater:  59.009209, 5.770778

Mål:  3m høy, 12 i omkrets

Geologi: Granitt

Rydding:  Nei

Fotograf, registrator, dato reg.:  SØ 8/11-13

Bildegalleri

Langøy 4

Langøy 4

Granitt stein, 3 meter høy og 14,8 meter i omkrets.

Nord øst på Langøy

Koordinater:  59.009327, 5.771510

Mål:  3 meter høy, 14,8 meter i omkrets

Geologi: Granitt

Fotograf, registrator, dato reg.:   SØ 8/11-13

Bildegalleri

Langøy 5

Langøy 5

Fyllitt stein, 3 meter høy og 17 meter i omkrets.

Midt på Langøy, ved stien mellom Lundsvågen naturskole sitt bygg og kaien på østsiden.

Koordinater:  59.006756, 5.768044

Mål:  3 meter høy, 17 meter i omkrets

Geologi:  Fyllitt

Spesielle særtrekk:  Tre delt

Rydding:  Nei

Fotograf, registrator, dato reg.:   SØ 8/11-13

Bildegalleri

Langøy 6

Langøy 6

Fyllitt stein, 5 meter høy, 20 meter i omkrets. Ligger sør på Langøy.

Sør på Langøy

Koordinater:  59.000301, 5.7709

Mål:  5m høy, 20m omkrets

Geologi:  Fyllitt

Spesielle særtrekk:  mye påvekst, bl.a. av bregner og einer

Rydding:  Ja

Fotograf, registrator, dato reg.:  SØ 8/11-13  

Bildegalleri

Langøy 7

Langøy 7

Granitt stein, omtrent 3 meter høy, 12 meter i omkrets. Ligger sør på øya.

Sør på Langøy

Koordinater:  59.00098, 5.771130

Mål:  3m høy, 12m i omkrets

Geologi: Granitt

Spesielle særtrekk:  Steinen står inntil et skur/bod/uthus

Rydding:  Ja litt, gyvel.

Fotograf, registrator, dato reg.:  SØ 8/11-13  

Bildegalleri

Lindøy 1

Lindøy 1

Steinen ligger på vestskråningen av Høgstahaug, like ved flaggstangen.

Sted:  Lindøy, Storhaug

Steinen ligger på vestskråningen av Høgstahaug, like ved flaggstangen.

Koordinater: N 58-59-415 – E 05-42-725

Mål:  Høyde va 2 m – omkrets 6-7 m

Geologi: Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:  Sterk oppsprukket overflate. Steinen ligger fritt på “vippen”.

Reguleringsstatus:  friomåde

Rydding:  Nei

Foto og registrator:  ET 25.06.10

Bildegalleri

Lindøy 10

Lindøy 10

Massiv klovstein. Veldig vegetert.

Sted:

Massiv klovstein i sjøkanten sør-øst

Koordinater:

58 59 422, 5 48 896

Mål:

Høyde ca 7 meter

Omkrets ca 26 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

En stor skalk av blokken har veltet ut i sjøen. Mye vegetasjon på blokken.

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 11

Lindøy 11

Stor oval stein.

Sted:

Stor oval blokk i sjøkanten østsiden

Koordinater:

58 59 526, 5 48 689

Mål:

Høyde ca 3 meter

Omkrets ca 25 meter

Geologi:

Fyllitt

Regulreingsstatus:

Friområde. kulturlandskap klasse B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 12

Lindøy 12

Stor kampstein som ligger bak internatet. Den er halvveis dekket av eføy.

Sted:

Høyreist kampestein på høyde bak internatet

Koordinater:

58 59 515, 5 48 595

Mål:

Høyde ca 6 meter

Omkrets ca 24 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Mektig blokk, halvveis dekket av eføy

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 13

Lindøy 13

Steinen ligger i barskogen nord på øya.

Sted:

Kjempe i tett barskog lengst nord på øya

Koordinater:

58 59 587, 5 48 476

Mål:

Høyde ca 5 meter

Omkrets ca 11 meter

Geologi:

Fyllitt

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 2

Lindøy 2

En enslig kampestein på gjødslet beitemark

Sted:

Markant stein på beitemark nord-vest på øya, like ved turvegen 

Koordinater:

58 59 479, 5 48 387

Mål:

Høyde 3 meter

Omkrets ca 14 meter

Geologi:

Fyllitt

Spes. særtrekk:  

Enslig kampestein på gjødsla beitemark, 20 m fra sjøen.

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4 nov.2012

Bildegalleri

Lindøy 3

Lindøy 3

Kampstein som ligger i en bratt skråning nedenfor turveien i vest

Sted:

Ligger i bratt skråning nedenfor turveien vest på øya

Koordinater:

58 59 475, 5 48 313

Mål:

Høyde ca 3 meter

Omkrets ca 8 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Lagdelt, mose og vegetasjon

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 4

Lindøy 4

En stein på vestsiden av øya.

Sted:

Stein på høykant som hviler mot den steinlødde turvegen. Vestsiden.

Koordinater:

58 59 344, 5 48 269

Mål:

Høyde ca 3 meter

Omkrets ca 8 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Spesiell formasjon. 3-4 arter mose, bergknapp, einer.

Reguleringsstatus:

Friområde. kulturlandskap klasse B

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 5 (Dronningsteinen)

Lindøy 5 (Dronningsteinen)

Dronningsteinen ligger i furuskogen midt mellom sjøen og Dammen.

Sted:

Dronningsteinen ligger i furuskogen midt mellom sjøen (Byvik) og Dammen

Koordinater:

58 59 387, 5 48 427

Mål:

Høyde ca 5 meter

Omkrets ca 40 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Full ståhøyde under steinen mot nord.

Regulreingsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 6

Lindøy 6

Ligger sør for Dronningsteinen.

Sted:

Kort steinkast sør for Dronningsteinen

Koordinater:

58 59 371, 5 48 456

Mål:

Høyde ca 3 meter

Omkrets ca 16 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Klovstein. Svært begrodd overflate ned stor furu i klovskåret

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 7

Lindøy 7

Ligger 40 til 50 meter fra grillhytten.

Sted:

Moselkedt stein ved 40-50 meter fra grillhytte i sør

Koordinater:

58 59 251, 5 48 617

Mål:

Høyde ca 3,5 meter

Omkrets ca 12 meter

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Som en grønn hatt kledt av mose

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klass B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 8

Lindøy 8

En stor flat stein som ligger i vannkanten

Sted:

Stor flat stein i vannkanten i enden av båtbrygga i Sørvika

Koordinater:

58 59 355, 5 48 699

Mål:

Høyde ca 3,5 meter

Omkrets ca 18 meter

Geologi:

Fyllitt

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Lindøy 9

Lindøy 9

Ligger i skogkanten ved beitemarken sør på øya.

Sted:

Ligger i skogkanten ved beitemarken sør på øya

Koordinater:

58 59 318, 5 48 637

Geologi:

Fyllitt

Reguleringsstatus:

Friområde, kulturlandskap klasse B

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 4. November 2012

Bildegalleri

Litle Marøy 1

Foto: Erik Thoring

Litle Marøy, Storhaug. Blokken ligger ved sjøkanten på øyas NØ side.

Sted:

Litle Marøy, Storhaug. Blokken ligger ved sjøkanten på øyas NØ side.

Koordinater:

N 58-58-017

E 5-47-192

Mål:

Omkr: Ca 12 m, hgd: ca 3 m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Nei

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Litle Marøy 2

Litle Marøy 2

Litle Marøy, Storhaug. Denne flyttblokkenligger på den Nordre delen av øya, i en skråning på østsiden, ca 25 m fra sjøen.

Sted:

Litle Marøy, Storhaug. Nordre del av øya, i skråning på østsiden, ca 25 m fra sjøen.

Koordinater:

N 58-58-008

E 5-47-169

Mål:

Omkr.: ca 10 m, hgd: 3 m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Klovstein

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Nei

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Litle Marøy 3

Litle Marøy 3

Steinen ligger i nordre del på en flate ved et stort epletre.

Sted:

Litle Marøy, Storhaug. Blokken ligger i nordre del, på en flate ved et stort epletre.

Koordinater:

N 58-57-997

E 5-47 - 107

Mål:

Omkr: 16 m, hgd: ca 3,5 m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Rester av steinsetting (gjerde) på østsiden av steinen.

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Ja

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Pyramiden

Litle Marøy 4

Blokken ligger i nordre del av øya, i enden av en flate.

Navn;

”Pyramiden”

Sted:

Litle Marøy, Storhaug. Sett fra sør har blokken pyramideform. Ligger i nordre del av øya, i enden av en flate.

Koordinater:

N-58-58-009

E 5-47-116

Mål:

Omkr: 18-20 m, hgd 4 m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Rester av steingjerde i skråningen øst for steinen.

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Ja

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Litle Marøy 5

Litle Marøy 5

Denne blokken er på Litle Marøy. Den ligger på en hylle to meter fra sjøen på øyas vestside. Nordre del.

Sted:

Litle Marøy. Ligger på en hylle to meter fra sjøen på øyas vestside. Nordre del.

Koordinater:

N 58-58-016

E 5-47-087

Mål:

Omkr: 10-12 m. hgd: 3 m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Sterkt oppsprukket.

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Ja

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Litle Marøy 6

Litle Marøy 6

Dene steinen beffiner seg på Litle Marøy, Storhaug. Den ligger i søndre del av øya, litt vest for midten.

Sted:

Litle Marøy, Storhaug. Stein ligger i søndre del av øya, litt vest for midten. Nabostein i nord er flat , ca 2,5 m hgd.

Koordinater:

N 58-57-919

E 5-47-197

Mål:  

Omkr. 13-14 m, hgd.: ca 3 m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Nei

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Litle Marøy 7

Litle Marøy 7

Litle Marøy, Storhaug. Steinen ligger på søndre del av øya. Smal,(N-S) glattskurt og høy.

Sted:

Litle Marøy, Storhaug. Steinen ligger på søndre del av øya. Smal,(N-S) glattskurt og høy.

Koordinater:

N 58-57-931

E 5-47-177

Mål:

Omkr: 10 m, hgd: ca 2,80m

Geologi:

Fyllitt

Historikk:

Spesielle særtrekk:

Klovstein.

Reguleringsstatus:

Naturreservat

Rydding:

Nei

Foto og registrator:

ET 06.03.2011

Bildegalleri

Lunde 1

Lunde 1

Stor stein som inngår i et steingjerde nord–sør 30 meter fra turvegen. 

Navn/sted:

Lunde, Hundvåg bydel

Beskrivelse:

Stor stein som inngår i et steingjerde nord–sør 30 meter fra turvegen.

Koordinater:

N: 5900543

E: 0544184

Mål:

Høyde: Ca. 3,5 m, omkrets ca 14 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus: 

Friområde

Rydding:

Nei.

Bildegalleri

Lundsneset 1

Lundsneset 1

Steinen ligger på beitemark mellom turvegen og sjøen. 

Navn/sted:

Lundsneset, Hundvåg bydel

Beskrivelse:

Steinen ligger på beitemark mellom turvegen og sjøen.

Koordinater:

N: 5900568

E: 0545151

Mål:

Høyde: 2,5 m. omkrets: ca 10 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:
  God klatrestein. Tydelig innslag i beitelandskapet.

Reguleringsstatus: 

Friområde

Rydding:

Nei

Bildegalleri

Madlatuå 1

Madlatuå 1

I furuskog 100 m N for hus i enden av Gjerdesberget.

Sted I furuskog 100 m N for hus i enden av Gjerdesberget.
   
Koordinater N-58-56-251  E 5-38-715
Mål (hgd-omkr.) Hgd: 2,50  Omkr: 10-11 m
Geologi Granitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Skalk kviler på steiner som en benk. Ikke spor ett kløyving, men mye steinbruddaktivitet i området fra krigens dager-
   
Reguleringsstatus Friområde
Rydding Ja
Registrator-dato ET 22.januar 2012

Bildegalleri

Madlatuå 2

Madlatuå 2

Ved sti opp til Gjerdesberget (høyden).

Sted Ved sti opp til Gjerdesberget (høyden).
   
Koordinater N-58-56-260  E-5-38-754
Mål (hgd-omkr.) Hgd:  3,2 m  Omkr.: 9 m
Geologi Granitt (?)
Kulturminne  
Spes. særtrekk Mye oppspukket blokk, moser og lav. Ligger og ”vipper” på kanten.
   
Reguleringsstatus Friområde
Rydding Ja
Registrator-dato ET 22.januar 2012

Bildegalleri

Madlatuå 3

Madlatuå 3

I bjørkeskog, på hylle i bratt sørvendt skråning 60 m N for hus.

Sted I bjørkeskog, på hylle i bratt sørvendt skråning 60 m N for hus.
   
Koordinater N-58-55-972  E  5 -38-622
Mål (hgd-omkr.) Hgd: 3 m  Omkr: 10 m
Geologi Granitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk  
   
Reguleringsstatus Friområde
Rydding Tja
Registrator-dato ET 22.januar 2012

Bildegalleri

Madlatuå 4

Madlatuå 4

Ligger i sjøkanten utenfor Håhammeren. Ant.sklidd ut fra berget. To flate blokker som ligger oppå hverandre. 

Navn/nummer Madlatuå 4, Madla bydel
Sted Ligger i sjøkanten utenfor Håhammeren. Ant.sklidd ut fra berget. To flate blokker som ligger oppå hverandre.
Koordinater N-58-55-912  E-5-38-774
Mål (hgd-omkr.) Hgd:  3,5- 4 m  Omkr.: ca 16 m
Geologi Granitt.
Spes. særtrekk Mye stein langs sjøkanten, dette den største.
Reguleringsstatus Friområde
Rydding Ja

Bildegalleri

Midtholmen

Midtholmen

Stor fyllitt stein som ligger nord på holmen. Omtrent 3 meter høy og 12 meter i omkrets

Sted: Stor stein på gammel beitemark/granholt nord på holmen. 

Koordinater: 59,987526, 5.768772

Mål: høyde ca 3 m, omkrets ca 12 m 

Geologi: Fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde

Rydding: Nei

Registrator-dato 10.05.2010

Reg av Tommy Gilje

Bildegalleri

Mosvatnet 1 (Ørnasteinen)

Mosvatnet 1 (Ørnasteinen)

Stor blokk i furuskog mellom Andedammen og motorveien. Kalt for Ørnasteinen. 

Navn/nummer

Mosvatnet 1

Sted

Mosvatnet, Eiganes/Våland bydel.

Stor blokk som lå i furuskog mellom Andedammen og motorveien.  Kalt for Ørnasteinen.

 

Før byggingen av Motorveien lå denne steinen åpent og synlig på en av to holmer i Mosvatnet. Holmen forsvant da motorveien ble bygget, mens Ørnasteinen ble bevarte med et nødskrik.

I forbindelse med bygging av Ryfast og ny kulvert over Motorveien kom steinen nok en gang kommet under press.

Til tross for at Vegvesenet hadde lovet å flytte steinen, og til tross for et sterkt press for bevaring av steinen, ble den knust fredag 12. september 2014.

Koordinater

N58º57’23,83’’ Ø005º43’17,01’’

Google maps 58.95662, 5.721392

Mål (hgd-omkr.) H=ca 3,5-4 m, O= ca17m
Geologi Fyllitt
Kulturminne

Sommeren 2014 ble det funnet steinalderspor i form av flint i forbindelse med en testutgraving ved steinen, og i løpet av august 2014 ble det foretatt full utgraving.

Ifølge arkeolog Theo Gill ble det gjort funn som trolig stammer fra perioden 8.000 til 10.000 år f.kr. "Steinen har etter all sannsynlighet fungert som et stoppested for mennesker i bevegelse. Det er naturlig at jaktfolk har søkt ly ved steinen ved behov."

Det ble også gjort funn av et relativt stort stolpehull like ved steinen. "Stolpehullet stammer nok fra en senere periode, og har trolig vært benyttet til å skaffe et slags tak over hodet. Her har de trolig rastet oven kortere perioder, og muligens brukt stedet til å oppbevare utstyr"

(Kilde sitater: Rogalands Avis 16.08.2014 )

Spes. særtrekk Fin form. Litt utfordrene å klatre opp på. Naturlig skulptur i parken som helst bør tas vare på i forbindelse med bygging av ny kulvert over motorveien.
Reguleringsstatus Tidligere friområde, men i dag ligger steinen i området som er regulert til utbygging av Ryfast, Eiganestunnelen og kulvert.
Rydding Omgitt av trær. Noe tynning ønskelig.

Bildegalleri

Ørnasteinen i Mosvatnet, skisse av tegnelærer Bernhard Hanson fra 1857, gjengitt i Stavanget Aftenblad 6.12.1958.

Ørnasteinen i Mosvatnet, skisse av tegnelærer Bernhard Hanson fra 1857, gjengitt i Stavanget Aftenblad 6.12.1958.

Mosvatnet 2

Mosvatnet 2

Mosvatnet, Eiganes/Våland bydel.

Ca 30m retning Våland kolonihage fra østsiden av.

Navn/nummer Mosvatnet 2
Sted

Mosvatnet, Eiganes/Våland bydel.

Ca 30m retning Våland kolonihage fra østsiden av

  gangbro over motorveien. Nord for Schankeholen
Koordinater

N58º57’16,37’’ Ø005º43’20,70’’

Google Maps 58.954548, 5.722417

Mål (hgd-omkr.) H: ca 3,5m (ligger i hellende terreng), O: ca 25m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Ganske oppsprukken / oppdelt stor blokk. Trolig av svært lokal opprinnelse. Fin til lek og gir variasjon i landskapet.
   
Reguleringsstatus Friområde
Rydding Kratt kan med fordel fjernes

Bildegalleri

Møllebruket

Møllebruket

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinen ligger mellom Litle og Store Stokkavatnet i Eiganes og Våland bydel.

Navn:  Møllebruket
Sted:  Mellom Litle og Store Stokkavatnet, Eiganes og Våland bydel
Koordinater:
Mål:  
Geologi:  
Historikk:  
Spesielle særtrekk:
Reguleringsstatus:  
Rydding:
Foto og registrator:

Bildegalleri

Ogmund Finnsonsvei

Flyttblokk i Ogmund Finnsonsvei, bilde tatt fra vest. (Foto: Bjarte Hetland)

Bilde tatt fra vest. (Foto: Bjarte Hetland)

Denne steinen ligger i Ogmund Finnsonsvei i Eiganes og Våland bydel.

Navn:  
Sted:  Ogmund Finnsonsvei, Eiganes
Ligger inne på en av boligeiendommene i Ogmund Finnsonsvei.
Koordinater:  
Mål:  Høyde: 5-6 m? omkrets: 25-30 m?
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Det vokser både gress og tre på toppen av steinen. Steinen fungerer også som grense mot naboeiendommene mot sør og øst.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Nei
Foto og registrator:  BH 20.05.2010

Ormøy 1

Ormøy 1

Klovstein på høydedrag sør på Ormøy, Hundvåg bydel. 

Navn/nummer Ormøy 1
Sted Klovstein på høydedrag sør på Ormøy, Hundvåg bydel.
Koordinater 58◦59´62 N  05◦44´41E
Mål (hgd-omkr.) H: 2,5m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Delt i to, stor blokk, den ene delen ligger på bakken. Parabolskjerm montert på blokken. 
Reguleringsstatus I hage
Rydding Nei

Bildegalleri

Ormøy 2

Ormøy 2

Steinen ligger i hagen til Ormøyveien 21, Ormøy i Hundvåg bydel. 

Navn/nummer Ormøy 2
Sted Steinen ligger i hagen til Ormøyveien 21, Ormøy i Hundvåg bydel.
Koordinater 58◦59`34N 5◦45`77E
Mål (hgd-omkr.) H: 3,8 m O: 15m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk I hage, liten hule under.
Reguleringsstatus  
Rydding Nei

Bildegalleri

Ormøy 3

Ormøy 3

Steinen ligger på nordøstsiden av Ormøy, Hundvåg bydel.

Navn/nummer Ormøy 3
Sted Steinen ligger på nordøstsiden av Ormøy, Hundvåg bydel.
Koordinater 58◦59`21N 5◦46`09E
Mål (hgd-omkr.) H: 4m O: 16m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Mye forskjellig lav. Ligger i en dump. Fin!
  Sprekk i steinen.
Reguleringsstatus  
Rydding Nei
Registrator-dato Siri Ødegaard 22/1-2012
Foto-ID 5817-5824

Bildegalleri

Ormøy 4

Ormøy 4

Fyllitt stein, omtrent 3 meter høy og 12 meter i omkrets.

Koordinater: 58.987438, 5.763216

Mål: Høyde 3,30 m, Omkrets 12 m

Geologi: Fyllitt

Rydding: Litt bjørnebærkratt og lønn. Fin rogn

Registratorer: Siri Ødegaard og Karl Øyvind Lindheim

Fotograf: Siri Ødegaard

Dato reg: 25/9-2013

Bildegalleri

Ormøyholmen 1

Ormøyholmen 1

Fyllitt stein som står i sjøen. 4 meter høy og 25 meter i omkrets.

Koordinater: 58.987431, 5.765634

Mål: høyde 4 m, omkrets 25 m

Geologi: Fyllitt

Spesielle særtrekk: Står i sjøen, med masse flott tang på sjøsiden. Også mye påvekst, bregner som sisselrot og rognebærtre på selve steinen.

Rydding: Nei    

Registratorer: Siri Ødegaard og Karl Øyvind Lindheim

Fotograf: Siri Ødegaard

Dato reg: 25/9-2013

Bildegalleri

Ormøyholmen 2

Ormøyholmen 2

Kampestein i gneis. 2,4 meter høy og 10 meter i omkrets.

Koordinater: 58.987675, 5.765743

Mål: høyde 2,4 m, omkrets 10 m

Geologi: Gneis

Spesielle særtrekk: Nydelig stein

Rydding: Nei    

Registratorer: Siri Ødegaard og Karl Øyvind Lindheim

Fotograf: Siri Ødegaard

Dato reg: 25/9-2013

Bildegalleri

Ramsvig

Ramsvig

Rund blokk som er ca 3 meter høy og omtrent 10 meter i omkrets.

Sted: Rund blokk i flomålet kloss ved naust nest ytterst i Ramsvig. 

Koordinater: 58.956872,5.760071

Mål (hgd-omkr.): H: ca  3 m, O: ca  10 m 

Geologi: fyllitt

Reguleringsstatus: Friområde

Rydding: nei

Registrator/reg. dato: ET / Oktober 2013

Bildegalleri

Raunen 1 (Punkeren)

Raunen 1 (Punkeren)

Steinen ligger i bukt på sørvestsiden av Raunen på Sandøy, Storhaug bydel.

Navn/nummer Raunen 1 (Punkeren)
Sted Steinen ligger i bukt på sørvestsiden av Raunen på Sandøy, Storhaug bydel.
Koordinater 59◦01`01 N  05◦45`91Ø
Mål (hgd-omkr.) H: 3m  O: 14m
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk ”Punkeren” oppkalt etter utseende bestående av messinglav, bitterbergknapp, strandnellik, vassarve, grå kystlav
Reguleringsstatus  
Rydding Nei
Registrator-dato SØ 5.6.2011

Bildegalleri

Raunen 2 (Hvalen)

Raunen 2 (Hvalen)

Steinen ligger like vest for Raunen 1.

Navn/nummer Raunen 2 (Hvalen)
Sted Steinen ligger like vest for Raunen 1.
Koordinater 59◦01`03 N  05◦45`95Ø
Mål (hgd-omkr.) H: Ca 2,5 m O: 10m Liggende
Geologi Fyllitt
Kulturminne  
Spes. særtrekk Ser ut som en hval sett fra nordvestsiden
Reguleringsstatus  
Rydding Nei
Registrator-dato SØ 5.6.2011
Foto-ID 3278

Bildegalleri

Rausteinsskjera

Rausteinsskjera

Kjempeblokk på skjær ved Rausteinsskjera, Storhaug bydel

Sted Kjempeblokk på skjær ved Rausteinsskjera, Storhaug bydel
Koordinater 58.58.824-5.48.533 (Google: 58.980370, 5.809021)
Mål (hgd-omkr.) Høyde: 5 meter, omkrets: 30 meter
Geologi Fyllitt
Spes. særtrekk Massiv blokk, synlig over lange avstander. Mye brukt av skarv og måker. Guano på toppen, flere planter av ukjent type.
Rydding Nei
Registrator-dato ET 25.03.2012

Bildegalleri

Resnes

Resnes

Navn/sted: Resnes, Madla bydel 
Sted:  Steinblokken ligger i bjørkeskog med rester etter sommerfjøs.

Koordinater:  N: 58-58-293  E: 05-37-373
Mål:  Høyde: Ca 2,80, omkrets 18 m
Geologi:  Fyllitt
Spesielle særtrekk:  Inngår i steingjerde Ø-V. Steinmur 4x 3m mot NØ. Antagelig rest av sommerfjøs.
Reguleringsstatus: Båndlagt spesialområde naturvern/kulturvern.
Rydding:  Ja
Fotograf, registrator, dato reg: Erik Thoring, 26.12.2011

Bildegalleri

Revheim 2

Revheim 2

Navn/sted:  Revheim, Madla bydel 
Beskrivelse:  "Kamuflert” steinblokk på gjengrodd beitemark.

Koordinater:  N: 58-57-143  E: 05-37-835
Mål:  Høyde: 3m, omkrets ca 30m.
Geologi:  Fyllitt
Spesielle særtrekk:  Inngår i steingjerde. Halve steinen dekket av eføy.
Rydding:  Ja
Fotograf, registrator, dato reg:  Erik Thoring, 29.04.2012

Bildegalleri

Skalken

Skalken

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel

Navn:  "Skalken" *
Sted:  Vassøy, Storhaug bydel
Sør-øst for Torvmyrå ved rødmerket løype.
Koordinater:  N 58°59.916' - E 005°47.532'
Mål:  Ca 3 m høyde, 13-14 m omkrets.
Geologi:  
Historikk:  
Spesielle særtrekk:  Rektangulær blokk sprukket i tre deler, hvorav den ene ligger som en "skalk".
Reguleringsstatus:  Ukjent
Rydding:  Ja
Foto og registrator:  ET 02.05.2010

* Navn satt av registrator

Skalken på Kalvøy

Skalken på Kalvøy

Steinen ligger på Kalvøy i Storhaug bydel, i sjøkanten nord på øya. 

Navn/sted: “Skalken”, Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse: Ligger i sjøkanten nord på øya.

Koordinater: N: 58-58-974 - E: 05-50-407

Mål: Høyde: ca. 4 m, omkrets 12-13 m

Geologi: Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk: Er strengt tatt ingen flyttblokk men en “skalk” som er spengt ut av berget. Skalken er  flyttet hhv ca 2  og 1 meter fra berget den har vært en del av. Ligger helt vannkanten. 

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:  Nei

Fotograf, registrator, dato reg.: Erik Thoring, 26.12.2011

Skrefsrudsteinen

Skrefsrudsteinen

Foto: Bjarte Hetland

Denne steinen ligger ved Bergeland Bydelssenter i Storhaug bydel og har fått sitt navn etter misjonæren Lars Olsen Skrefsrud.

Sted  : Ved Bergeland Bydelssenter, Storhaug bydel.
Koordinater  : Mangler
Mål  : Ikke oppmålt
Geologi  : Mangler
Historikk  : Mangler.
Andre særtrekk  : Steinen har fått navn etter misjonær Lars Olsen Skrefsrud (1840 - 1910). Pga at han hadde sittet i fengsel ble han ikke tatt opp på Misjonshøgskolen, og han brukte steinen som et bønnested og alter, og gjennom dette fikk han styrke til å gå videre i sine misjonsplaner. Han fikk hjelp av forstander Stephan Due i Brødremenigheten, og han kom etterhvert i kontakt med et tysk misjonsselskap og gjennom dette fikk han anledning til å studere i Tyskland. Skrefsrud stiftet senere Den norske santalmisjon.

Det er slått opp et bronserelieff på steinen. Dette er utført av Erik Haugland, og ble satt opp av Santalmisjonen i 1950 - til minne om Skrefsrud. Minneplaten har følgende tekst: "Ved denne steinen fikk Lars Olsen Skrefsrud, Santalmisjonens grunnlegger, avgjørende visshet for sitt kall"

(Kilde: Stavanger Byleksikon)

Status  : Fredet

Solhøgda

Stein som ligger på Solhøgda i Hillevåg bydel

Bilde tatt fra vest - med Jærbanen og Gandsfjorden i bakgrunnen.
(Foto: Bjarte Hetland)

Denne steinen ligger på Solhøgda i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted:  Solhøgda, Hillevåg bydel
Steinen ligger like sør for gjerdet rundt Skretting og ca 40 meter vest for Jærbanen.
Koordinater:  N 58°56.501' - E 05°45.251'
Mål:  Høyde: 4-5 m. omkrets: 20-25 m.
Geologi:  
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Steinen har ujevn overflate og er oppsprukket, uten noen gjennomgående sprekker. Rundt steinen ligger det 4-5 mindre steinblokker som ser ut som de kan ha vært deler av samme stein. Den sørøstre siden av steinen er ganske loddrett, og på en hylle ca 1 meter fra toppen vokser det en liten rogn.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Ja
Foto og registrator:  BH 15.05.2010

Spydspissen

Spydspissen

Steinen ligger på Kalvøy i Storhaug bydel, ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst. 

Navn/sted: “Spydspissen”, Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse: Ligger ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst.

Koordinater: N: 58-58-975 - E: 05-50-486

Mål: Høyde: 4m. omkrets: 10-11 m.

Geologi: Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk: Blokken ser ut til å være sprengt ut fra bergveggen som ligger 40 meter nord . Navnet “Spydspissen” er satt av registrator pga av blokkens meget særpregede form. Blokken er beint avskåret nede, og står oppå bakken. Oval form med bratte, nesten glatte vegger.  Tykk nede, og smal og spiss på toppen.

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding: Ja. Furu veltet over blokken.

Fotograf, registrator, dato reg.: Erik Thoring, 26.12.2011

Steinsøy

Steinsøy

Byens største flyttblokk i sjøkanten på nord-vestsiden av Steinsøy, Hundvåg bydel.

Navn/sted:
Steinsøy, Hundvåg bydel

Beskrivelse:
Byens største flyttblokk i sjøkanten på nord-vestsiden av Steinsøy.

Koordinater:
N: 58-59-160
E: 05-45-062

Mål:
Høyde: 10-11m, omkrets ca 40m.

Geologi:
Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Antagelig steinblokken som har gitt øya navn. I følge sagnet ble trollet på Lifjell irritert på en hund som gjødde på Hundvåg. Han kastet steinen for å treffe hunden, men bommet og steinen landet på Steinsøy. 

Rydding:
Ja

Bildegalleri

Store Marøy 1

Store Marøy 1

Bilde tatt fra sør. (Foto: Erik Thoring)

 

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Navn:  
Sted:  Store Marøy, Storhaug
På høyde ca 50 vest for steinbrygga i nord.
Koordinater:  N 58´57.747 – E 05´46.916
Mål: Høyde: ca 2,50, omkrets: 8-10 m
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:  
Reguleringsstatus:  SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025
Rydding: Nei
Foto og registrator:  ET 22.05.2010

Bildegalleri

Store Marøy 10

Store Marøy 10

Ligger i skråning lengst i sør

Sted:  Ligger i skråning lengst i sør.

Koordinater:  58.958167, 5.784506

Mål (hgd-omkr.):  Ca 3 m x 10 m

Geologi:  Fyllitt 

Reguleringsstatus:  Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)

Rydding:  Nei

Registrator-dato:  ET 22.05.2010

Bildegalleri

Store Marøy 11

Store Marøy 11

Stor helle ved inngangen til granholtet mot øst

Sted:  Stor helle ved inngangen til granholtet mot øst.

Koordinater:  58.959544, 5.784554

Mål (hgd-omkr.):  Ca. 3,5 m x 8 m

Geologi:  Fyllitt 

Spes. særtrekk:  Flat stein som ligger lent opp mot berget. Stor hulrom under , ca 2 m lengde. Inngang fra øst, steinlødd i åpningen mot vest. Antagelig brukt som leskjul for dyr. 

Reguleringsstatus:  Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)

Rydding:  Nei

Registrator-dato:  ET 22.05.2010

Bildegalleri

Store Marøy 2

Store Marøy 2

Bilde tatt fra vest. (Foto: Erik Thoring)

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Navn:  
Sted:  Store Marøy, Storhaug
Steinen ligger i det NV hjørne av plommehagen.
Koordinater:  N 58´57.716 – E 05´46.929
Mål: Høyde: ca 3 m, omkrets: 10-12 m
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Inngår i to gjerder, ett mot vest og ett mot nord. Rydningsrøys mot NØ.
Reguleringsstatus:  SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025
Rydding: Nei
Foto og registrator:  ET 22.05.2010

Store Marøy 3

Store Marøy 3

Bilde tatt fra øst. (Foto: Erik Thoring)

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Navn: 
Sted: Store Marøy, Storhaug
Stor flat stein ovenfor bukta som ligger SØ for naustuften.
Koordinater: N 58´57.705 – E 05´47.128
Mål: Høyde; ca 2 m, omkrets: ca 15 m.
Geologi: Fyllit
Historikk:
Spesielle særtrekk: Heller med hulrom mot N, plass til en person. Flyttblokk eller utrast del av berget mot Ø? Inngår i steinur eller rydningsrøys?
Reguleringsstatus:  SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025
Rydding: Nei
Foto og registrator: ET 22.05.2010

Store Marøy 4

Store Marøy 4

Bilde tatt fra nord. (Foto: Erik Thoring)

Denne steinen ligger på Store Marøy i Storhaug bydel.

Navn:  
Sted:  Store Marøy, Storhaug
Stor stein ved grasmarka ved stort furutre i NØ.
Koordinater:  N 58´57.701 – E 05¨47.144
Mål:  Høyde: ca 3,5 m, omkrets: ca 14 m
Geologi:  Fyllit
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Hulrom vest og øst. Mot øst er hulrommet delvis tettet med stein.  Flyttblokk eller revet løs fra berget?
Reguleringsstatus:  SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025
Rydding:  Nei
Foto og registrator:   ET 22.05.2010

Store Marøy 5

Store Marøy 5

Bilde tatt fra sør. (Foto: Erik Thoring)

Denne steinen ligger på toppen av det høyeste punkt på Store Marøy i Storhaug bydel.

Navn:  
Sted: Store Marøy, Storhaug
Klovstein på toppen av øyas høyeste punkt (30 m.o.h.)
Koordinater: N 58´57.661 – E 05´47.030
Mål: Høyde: ca 2 m, omkrets: 6-8 m
Geologi: Fyllit
Historikk:
Spesielle særtrekk: Sett fra nord ligger  steinen i silhuett på Storhaugen, like ved trig.punkt (høydesøyle) Viktig landskapsestetisk element.  Klovstein
Reguleringsstatus:  SM inngår i kulturminneplan (kmpl) 2010-2025
Rydding: Nei
Foto og registrator: ET 22.05.2010

Store Marøy 6

Store Marøy 6

Tre blokker i bjørkeskog lengst i sør

Sted:  Tre blokker i bjørkeskog lengst i sør.

Koordinater:  58.958703, 5.784267

Mål (hgd-omkr.):  Ca 3 m  x ca15 m

Geologi:  Fyllitt

Spes. særtrekk:  Stor flat blokk sammen med to litt mindre blokker. Inngår i steingjerde øst-vest.

Reguleringsstatus:  Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)

Rydding:  Ja

Registrator-dato:  ET 22.05.10 og 11.05.13

Bildegalleri

Store Marøy 7

Store Marøy 7

I tett bjørk-einerskog lengst sør.

Sted:  I tett bjørk-einerskog lengst i sør.

Koordinater:  58.958772, 5.784063

Mål (hgd-omkr.):  Ca 3m x  ca 14 m

Geologi:  Fyllitt

Spes. særtrekk:  Ca 10 meter fra nr 6. Inngår i steingjerde nord-sør.

Reguleringsstatus:  Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)

Rydding:  Ja

Registrator-dato:  ET 22.05.10 og 11.05.13

Bildegalleri

Store Marøy 8

Store Marøy 8

Stor blokk i mindre steinur i bratt og ulendt skråning mot vest. 

Sted:  Stor blokk i mindre steinur i bratt og ulendt skråning mot vest. 

Koordinater:  58.959817, 5.782247

Mål (hgd-omkr.):  Ca. 4m x ca 15 m

Geologi:  Fyllitt

Spes. særtrekk:  Ligger i en mindre steinur, større hulrom mot vest.

Reguleringsstatus:  Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)

Rydding:  Ja

Registrator-dato:  ET 22.05.10 og 11.05.13

Bildegalleri

Store Marøy 9

Store Marøy 9

Klovstein i bratt skråning mot vest

Sted:  Klovstein i bratt skråning mot vest.

Koordinater:  58.959876, 5.782236

Mål (hgd-omkr.):  Ca 2,5 m x 10 m

Geologi:  Fyllitt

Spes. særtrekk:  Markert kløft mellom blokkene. Den minste blokka er ca 2 m  x ca 8 m.

Reguleringsstatus:  Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi (KDP Kulturminner 2010-2025)

Rydding:  Ja

Registrator-dato:  ET 22.05.10 og 11.05.13

Bildegalleri

Svinasteinen

Svinasteinen

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Sted : Ved Jernaldergården på Ullandhaug, Hillevåg bydel.
Koordinater : Mangler
Mål : Ikke oppmålt
Geologi : Mangler
Historikk : Ligger ved et rekonstruert gårdsanlegg fra folkevandringstiden, ca 350 - 550 e.Kr. Funn av flint under Svinasteinen forteller at stedet har vært brukt som oppholdssted i steinalderen.
Andre særtrekk : Mangler
Status : Svinasteinen er sammen med gårdsanlegget fredet som fornminne etter Kulturminneloven.

Bildegalleri

Sørmarka 10

Sørmarka 10

På en beitemark 50 m nord for Sørmarkveien og 150 m fra Jentesteinen.

Sted:

På en beitemark 50 m nord for Sørmarkveien og 150 m fra Jentesteinen.

Koordinater:

N 58´58´021- E 005´47.141

Mål:

Høyde: ca 3 m +, omkrets: 13 m.

Geologi:

Fyllitt

Sterkt oppsprukket.

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Smal flyttblokk med flate på toppen begrodd med einer o.a. vekster

Reguleringsstatus: 

Friområde

Rydding:

Tja

Bildegalleri

Sørmarka 11

Sørmarka 11

På beitemark ca 100 meter vest Sørmarkabakken. I bakkeskråning

Sted:

På beitemark ca 100 meter vest Sørmarkabakken. I bakkeskråning

Koordinater:

N 58-56-380

E 5-42-822

Mål:

Høyde: ca 3 m +, omkrets: 13 m.

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Reguleringsstatus: 

Friområde

Rydding:

Nei

Bildegalleri

Sørmarka 12

Sørmarka 12

Grannes. I lauvskog, 20 m øst for bekk og grusveg.

Sørmarka -12

Sted:

Grannes. I lauvskog, 20 m øst for bekk og grusveg.

Koordinater:

N 58-55-548

E 5-42-172

Mål:

Omkr: 12 m, hgd 3 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Fulldekket av mose. Bevokst med eføy og sisselrot.

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Ja

Bildegalleri

Sørmarka 13

Sørmarka 13

Steinen ligger i den sørøstre delen av Sørmarka. Omtrent 3 meter høy og 14-15 meter i omkrets.

Navn/sted: Sørmarka 

Sted: På en liten skogkledd høyde i den sørøstre delen av Sørmarka.

Koordinater: 58.92463500601489 / 5.71180951599672 

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 14-15 m

Geologi: Fyllitt 

Spesielle særtrekk: Steinen ligger like ved Sørmarka 14. De to steinene ligger et par meter fra hverandre, men ser ut til å være kløyvd fra en større stein, sammen med fire mindre steiner som ligger like ved.

Reguleringsstatus: Regulert friområde

Rydding: Nei

Fotograf, registrator, dato reg.: Bjarte Hetland 20.9.2013

Bildegalleri

Sørmarka 14

Sørmarka 14

Klovstein osm ligger på den sørøstre delen av Sørmarka. Omtrent 2,5 meter høy og omtrent 18 meter i omkrets.

Navn/sted: Sørmarka 

Sted: På en liten skogkledd høyde i den sørøstre delen av Sørmarka.

Koordinater: 58.924651619563726 / 5.711991906209732 

Mål: Høyde: ca 2.50 m. Omkrets: ca 18 m

Geologi: Fyllitt 

Spesielle særtrekk: Dette er en klovstein, med en relativt jevn kløft på 20-40 cm mellom de to delene. Steinen ligger et par meter fra Sørmarka 13. De to steinene ser ut til å være kløyvd fra en større stein, sammen med fire mindre steiner som ligger like ved.Det er et stort hulrom under steinen på nordsiden, hvor det er tydelige spor av barns lek.

Reguleringsstatus: Regulert friområde

Rydding: Nei

Fotograf, registrator, dato reg.: Bjarte Hetland 20.9.2013

Bildegalleri

Tårnet

Tårnet

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på høyden av et nes på Vassøy i Storhaug bydel.

Navn:  "Tårnet" *
Sted:  Vassøy, Storhaug
Østsiden av Vassøy ved rødmerket løype.
Koordinater:  N 59° 00.136' - E 005° 47.400'
Mål:  Høyde: 4,50-5 meter, omkrets: ca 24 meter
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Ligger på høyden av et nes og er  et landemerke med sin størrelse og skjeve form. Rektangulær.
Reguleringsstatus:  Ukjent
Rydding:  Nei
Foto og registrator:  ET 02.05.2010

* Navn satt av registrator.

Tasta 1

Tasta 1, bilde tatt fra sør.

Bilde tatt fra sør. (Foto: Bjarte Hetland)

Denne steinen ligger mellom Byhaugen og Store Stokkavann, i Tasta bydel

Navn:  
Sted:  Mellom Byhaugen og Store Stokkavann, i Tasta bydel
På en liten høyde sørøst for gården Lierdal.
Koordinater:  
Mål:  Høyde: 3-4 m, omkrets: 15-20 m.
Geologi:  Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:  Steinen skråner ned på sørsiden, slik at det er lett å klatre opp på den.
Steinen er del av et steingjerde som går tvers over høyden.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Ja
Foto og registrator:  BH 18.07.2010

Bildegalleri

Tasta 2

Tasta 2

Navn/sted:  Tasta 2, Tasta bydel
Sted:  Steinen ligger like nord for bebyggelsen i Norheimssvingen i Tasta bydel.

Sted:  Steinen ligger like nord for bebyggelsen i Norheimssvingen i Tasta bydel.
Koordinater:   58.9846516607088, 5.704709887504578
Mål:  Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 15-20 m
Geologi:  Granitt?
Kulturminne:  Ingen   
Spesielle særtrekk:  Steinblokken ligger i en skråning. På nordsiden av steinen danner det seg naturlig en liten hule mellom steinen og bakken.

Dette er trolig en av de gamle grensesteinene som er nevnt, men ikke kartfestet, i Stavanger kommunes kulturminneplan. Flere av disse grensesteinene er trolig forsvunnet. 
Reguleringsstatus:  Regulert friområde
Rydding:  Noe
Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 23.4.2013

Bildegalleri

Thorbjørnsensteinen

Thorbjørnsensteinen slik den så ut før den ble fjernet.

Thorbjørnsensteinen slik den så ut før den ble fjernet.

Thorbjørnsensteinen er en stor flyttblokk som ble meislet i tusen knas i forbindelse med bygging av P-plassen foran Sørmarka Arena. 

Historikk: "Thorbjørnsensteinen" har fått navnet sitt etter kommunepolitiker Per A. Thorbjørnsen, som ledet arbeidet med å bygge Sørmarka Arena. En stor flyttblokk lå i veien for P-plassen, og entreprenøren mente det ville bli for dyrt å flytte den noen meter. Imke Scheberle prøvde å berge steinen, men den ble meislet i tusen knas. Thorbjørnsen syntes det var leit, men bedyret at han ikke fikk rede på saken før det var for seint.

Bildegalleri

Tjæresteinen

Gammelt kart som viser hvor Tjæresteinen lå

Gammelt kart som viser hvor Tjæresteinen lå.

Tjæresteinen er en historisk stein, som har gitt navn til Steingata på Eiganes.

Historikk: Første gang vi hører om Tjæresteinen er i heksesaken mot Trau-Astri. Hun ble brent på bålet i Sandviken i 1662. Flere vitner fortalte om en episode hvor hun skai ha sagt at hun kunne gjøre hele Stavanger til et hav og sette det største huset på Tjæresteinen.

Steinen er avmerket på byskriver U. F. Aagaards Bykart fra 1726. I 1821 og 1831 nevnes Tjæresteinen i forbindelse med skjøter. Tjæresteinen er nå blitt «merkestein». I forbindelse med gatenavkommisjonens innstilling i 1861 får Steingata sitt navn etter  «Den uhyre Steenblok, som befinner sig ved Gadens øvre Ende, sønnefor Omdahls Stykke,.. .».

Vi vet ikke nøyaktig når steinen ble fjernet, men det skjedde trolig samtidig med Kongssteinen på Storhaug som ble sprengt bort i slutten av 1860-årene.

(Kilder: Stavangeren nr 3-1996 og Stavangeren nr 4-2010)

Tunsøy

Tunsøy

I sjøkanten på sørvestsiden av Tunsøy, Storhaug bydel. 

Sted I sjøkanten på sørvestsiden av Tunsøy, Storhaug bydel.
Koordinater Google: 58.981185, 5.814098
Mål (hgd-omkr.) Høyde: 3 meter, omkrets: 12 meter
Geologi Fyllitt
Rydding Nei
Registrator-dato ET 25.03.2012

 
 Bildegalleri

Tyttebærholmen 1

Tyttebærholmen 1

Stein i furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel. 

Navn/nummer Tyttebærholmen 1
Sted Stein i furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.
   
Koordinater 58.58.481 – 5.49.360
Mål (hgd-omkr.) Høyde: 2,5 meter , omkrets 11-12 meter
Geologi Fyllitt
Kulturminne I steinens ende mot N er det bygd et feskjul med en grunnmur  på ca 3x 3 m x 1m i lødd fyllittstein. Rester av takplater. Tidligere god beiteøy, nå tilplantet med furu.
Spes. særtrekk 3,5 m høy fur vokser på toppen av steinen, ellers bevokst med sisselrot.

 
 Bildegalleri
 
 

Tyttebærholmen 2

Tyttebærholmen 2

”Kolossen” ligger i sjøkanten på sørvestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.

Sted ”Kolossen” ligger i sjøkanten på sørvestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.
Koordinater 58.58.411-5.49.396 (google: 58.973685,5.823081)
Mål (hgd-omkr.) Høyde: 4 meter, omkrets: 20-22 meter
Geologi Fyllitt
Spes. særtrekk ”Koloss-baby” ved siden av , ca 2,5 m høyde, 5 meter omkrets.

 
 Bildegalleri

Tyttebærholmen 3

Tyttebærholmen 3

Stein i tett furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel. 

Sted Stein i tett furuskog på vestsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.
Koordinater 58.58.444-5.49.393 (google: 58.974026,5.823231)
Mål (hgd-omkr.) Høyde: 3,5 meter, omkrets; 6-7 meter
Geologi Fyllitt

 
 Bildegalleri

Tyttebærholmen 4

Tyttebærholmen 4

Denne steinen ”vipper” i sjøkanten på sørsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.

Sted Denne steinen ”vipper” i sjøkanten på sørsiden av Tyttebærholmen, Storhaug bydel.
Koordinater Google: 58.973419, 5.823800
Mål (hgd-omkr.) Høyde ca 2,80 meter, omkrets 3-4 meter
Geologi Fyllitt

 
 Bildegalleri

Ullandhaug 1

Ullandhaug 1

Sett fra vest. (Foto: Erik Thoring)

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
Klovstein  omgitt av tett granskog og ligger i en skråning  like øst for tursti som går mellom Ullandhaugleitet og Sørmarkaveien.
Koordinater: N 58´56.453 – E 005´42.897.
Mål: Høyde: 3 m, omkrets 14-16 m.
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Sterkt oppsprukket  og skifrig blokk, med flere mindre “skalker”. Blokken besår av flere deler. Stort underheng mot Ø. Blokken blir brukt til aktiviteter av skoleklasse/barnehage.
Reguleringsstatus:  
Rydding: Ja, kvisting av grantrær opptil ca 2,5
Foto og registrator: ET 08.05.2010

Ullandhaug 2

Ullandhaug 2, med Sørmarka Arena i bakgrunnen. Foto: Erik Thoring

Sørmarka Arena i bakgrunnen. Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
Ligger som del av steingjerde mellom furuskog og slåttemark, nord for Søramarkaveien og Sørmarka Arena.
Koordinater: N 58´56.418 – E 005´43.170
Mål: Høyde: ca 3,5 m, omkrets: 22-24 m.
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Klovstein sprukket i tre deler. Skifrig der det voksner minst 10 arter av planter, mose og lav.
Reguleringsstatus:  
Rydding: Er ryddet noe i forbindelse med nedgraving av kabel.
Foto og registrator: ET 08.05.2010

Ullandhaug 3

Ullandhaug 3

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
2 fyllittblokker og en granitt i furuskogen 100 m sør-øst for tårnet.
Koordinater: N 58´56.410 – E 05´42.448
Mål: Høyde: 3 m, omkrets: 8-10 m.
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:
Reguleringsstatus: 
Rydding: Ja
Foto og registrator: ET 23.05.2010

Ullandhaug 4

Ullandhaug 4, sett fra øst

Bildet er tatt fra øst, med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen. (Foto: Erik Thoring)

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel, to meter fra Ullandhaugtårnets sørside.

Navn: 
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
Rund fyllittblokk som ligger to meter fra Ullandhaugtårnets sørside.
Koordinater: N 58´56.418. – E 05´42.391
Mål: Høyde. Ca 2,5 m, omkrets 8-9 m.
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:
Reguleringsstatus: 
Rydding:  Nei
Foto og registrator: ET 23.05.2010

Ullandhaug 5

Ullandhaug 5

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
Steinen ligger ved turvegen på vestsida av tårnet, 20-30 meter fra botanisk hage. Sittebenk står ved steinen.
Koordinater: N 58´56.390 – E 05´42.228
Mål: Høyde: 2,5 m, omkrets: 8-9 m.
Geologi: Granitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:
Reguleringsstatus:  
Rydding: Nei
Foto og registrator: ET 23.05.2010

Ullandhaug 6

Ullandhaug 6

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn: 
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
Ved tursti som går øst-vest fra tårnet. Like ved slalombakken.
Koordinater: N 58´56.362 – E 05´42.338
Mål: Høyde: 2,5 m, omkrets: 7-8 m.
Geologi: Granitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Post i natursti fra STF.
Reguleringsstatus:  
Rydding:   Ja
Foto og registrator:   ET 23.05.2010

Ullandhaug 7

Ullandhaug 7

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
Ligger på en gjødsla beitemark i skråningen sør-øst for tårnet.
Koordinater: N 58´56.878 – E 05´42.698
Mål: Høyde: 3 m. omkrets: ca. 12 m.
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Klovstein
Reguleringsstatus:  
Rydding:
Foto og registrator: ET 23.05.2010

Ullandhaug 8

Ullandhaug 8

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted: Hillevåg, Ullandhaug
To flyttblokker i stor furuskog midtveis mellom beitemark i NØ og turveg i SV.
Koordinater: N 58´56.215 – E 05´42.564.
Mål: Høyde: ca 3,50 m. omkrets: ca 20 m.
Geologi: Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Barnehage har bygd en bivuakk ved den minste blokken (hgd 2,5 m) Store blokken: 1 rogn, blåbær, sauetegl mm.
Reguleringsstatus:  
Rydding: Nei
Foto og registrator: ET 23.05.2010

Ulsnes

Ulsnes

Steinen ligger i plantet furuskog. ca 100 meter  fra Byfjorden. 

Navn/sted:

Ulsnes, Hundvåg bydel

Beskrivelse:

Steinen ligger i plantet furuskog. ca 100 meter  fra Byfjorden.

Koordinater:

N: 5859979

E: 0542641

Mål:

Høyde: 3 m. Omkrets: 12-13 m.

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Sterkt foldet og oppsrukket. 30 meter fra steinrøys. Kortreist flyttblokk!

Reguleringsstatus: 

Friområde

Rydding:

Nei

Bildegalleri

Vandresteinen i Rogalandsgaten

Vandresteinen i Rogalandsgaten

Foto: Arne Østensen
(Wikimedia Commons )

Denne steinen ligger rett sør i enden av Rogalandsgaten i Stavanger.

Sted  : Rett sør i enden av Rogalandsgaten, Hillevåg bydel
Koordinater  : 58°57'14.08" N 05°44'21.34" Ø
Mål : Høyde: ca 2.40 m. Omkrets: ca 12 m
Geologi  : Fyllitt
Historikk  : Mangler
Andre særtrekk  : Mangler
Status  : Fredet 10. juli 1959.

Bildegalleri

Vannassen 1

Vannassen-1

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger ved Vannassen i Hillevåg bydel.

Navn:
Sted:  Hillevåg-Vannassen.
Blokken ligger på åpen grasslette  ca 200 meter N for tjernet.
Koordinater:  N 58°56.496' – E 05°43.940'
Mål:  Høyde: ca 2 m, omkrets: ca 12 m.
Geologi:  Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk:  “Sittestein” . Sørsiden har en stor grop mot sør som blir brukt til å sitte på.
Reguleringsstatus:
Rydding:  Nei
Foto og registrator:  ET 08.05.2010

Vannassen 2

Vannassen-2

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger ved Vannassen i Hillevåg bydel.

Navn:  
Sted:  Hillevåg, Vannassen
Steinen ligger ved turvegen som går over høydedraget i skogen vest for Vannassen.
Koordinater:  N 58°56.382' – E 05°43.764'
Mål:  Høyde: ca. 3,5 m. omkrets: 12-14 m.
Geologi:  Fyllitt
Historikk:
Spesielle særtrekk: Sterkt oppsprukket blokk, skifrig. Mindre hulrom der unger har bygd to gapahuker med bruk av trestokker og furubar.
Reguleringsstatus:  
Rydding: Ja
Foto og registrator: ET 08.05.2010

Vannassen 3

Vannassen-3

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger øst for Vannassen i Hillevåg bydel.

Navn:
Sted:  Vannassen, Hillevåg bydel
Blokken ligger på åpen plen, ved turvegen østover mot Kristanslyst.
Koordinater:  N 58°56. 408' – E 05°44.166'
Mål:  Høyde: ca 1 m, omkrets: 8-10 m.
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk:  En stor flat helle, med en skalk på NØ siden.
Reguleringsstatus:  
Rydding:  Nei
Foto og registrator:  ET 08.05.2010

Vardeneset 1

Vardeneset 1

Ligger i sjøkanten ikke langt fra Thorsastraen

Navn: Vardeneset 1
Sted:  Steinen ligger like i sjøkanten, ca 60 m nord for Thorsastraen, på Vardeneset i Tasta bydel.
Koordinater:  58.999306624042305, 5.677281618118286
Mål:  Høyde: ca 2.5 m. Omkrets: ca 8-10 m
Geologi:  Granitt?
Kulturminne:  Ingen   
Spesielle særtrekk:  
Reguleringsstatus:  Regulert friområde
Rydding:  Nei
Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 23.4.2013

Bildegalleri

Vardeneset 2

Vardeneset 2

Ligger i utkanten av skogen ikke langt fra en fyrlykt

Navn: Vardeneset 2
Sted:  Steinen ligger i utkanten av skogen, ca 50 m sørvest for fyrlykten på Vardeneset i Tasta bydel.
Koordinater:  58.99940608956514, 5.679266452789307 
Mål:  Høyde: ca 2 m. Omkrets: ca 10-12 m
Geologi:  Granitt?
Kulturminne:  Ingen   
Spesielle særtrekk:  
Reguleringsstatus:  Regulert friområde
Rydding:  Nei
Fotograf, registrator, dato reg.:  Bjarte Hetland 23.4.2013

Bildegalleri

Vassøy 1

Vassøy 1

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy

Navn: 
Sted: Vassøy, Storhaug
På åpen mark ved Nordstrandveien 74. 
Koordinater: N 59´00.094 - E 005´46.983
Mål: Høyde: ca. 3,20 , omkrets; 14-16 m
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk: 
Reguleringsstatus:
Rydding: Nei
Foto og registrator: ET 02.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 10

Vassøy 10

Kampestein som ligger øst for Johanneskdynå.

Sted: ”Lagdelten” ligger øst av Johanneskydnå på Vassøy, Storhaug bydel.

Koordinater:  58.990179, 5.787872

Mål: Høyde:  3  m, omkrets: 15   m.

Geologi: Fyllitt

Spesielle særtrekk: Lagdelt

Rydding: Ja

Fotograf, registrator, dato reg.:

Siri Ødegaard  24.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 11

Vassøy 11

Granittstein sør for Seiavigveien.

Sted:  Granittstein i vik sør for Seiavigveien 35 på Vassøy, Storhaug bydel.

Koordinater:  58.994700, 5.790538

Mål: Høyde: 3  m, omkrets:  12   m

Geologi: Granitt (gneis)?

Rydding: Nei

Fotograf, registrator, dato reg.:

S.Ø.  24.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 12

Vassøy 12

Blokk i lynghei mellom bebyggelse og sjøen.

Sted:  Blokken ligger åpent i lynghei, mellom bebyggelse og sjøen.

Koordinater: 58.993344, 5.790642

Mål:

Høyde 3,60 meter

Omkrets 20 meter

Geologi: Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Bosted?

Reguleringsstatus: 

Rydding: Ja

Fotograf, registrator, dato reg.:

S.Ø.  24.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 13

Vassøy 13

Kamptestein ved sjøen.

Sted:  Kampestein  ved sjøen, 50meter fra Sørstrandveien 12 B.

Mål:

Høyde 3,4 meter

Omkrets 15 meter

Geologi: Fyllitt

Rydding: Ja, på vestre side.

Fotograf, registrator,dato reg.:  

S.Ø.  24.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 14

Vassøy 14

Stein som ligger i frimområde.

Sted:  Denne steinen ligger ved friområdet Peisaren

Koordinater:  58.990106, 5.788687

Mål:

  Høyde 4,5 meter

Omkrets 24 meter

Geologi: Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Litt flat, god å klatre på

Rydding:

Ja

Fotograf, registrator,dato reg.:  

S.Ø.  24.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 15

Vassøy 15

Stein som ligger ved Peisaren.

Sted:  Stein ved Peisaren.

Koordinater:  58.991727, 5.788153

Mål:

Høyde 3 meter

Omkrets 16 meter

Geologi:   Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Hulrom mot nord, heller.

Rydding:   Ja, på vestsiden

Fotograf, registrator,dato reg.:  

S.Ø.  24.05.2010

Bildegalleri

Vassøy 16

Vassøy 16

Flere blokker sør for Peisaren.

Sted:

Den største blokken blant flere ved en stor og flott eik sør for Peisaren

Koordinater:

58,990016, 5.787574

Mål:

Høyde ca 3 meter

Omkrets ca 15 meter

Geologi:

Fyllitt

Spes. særtrekk:

Mange store blokker på et begrenset område. 

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 17

Vassøy 17

Avlang stein ved Peisaren

Sted:

Avlang stein som inngår i steingjerde ved Peisaren.     

Koordinater:

58.990011, 5.787113

Mål:

Ca. 3 m x 18 m

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Mange store blokker på et begrenset område.       

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 18

Vassøy 18

Stor stein nær sjøen

Sted:

Stor stein i gammel lynghei nær sjø i sør.       

Koordinater:

58.989945,5.786630

Mål:

Ca. 4 m x 16 m

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Mange store blokker på et begrenset område.

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 19

Vassøy 19

Stor blokk i en steinrøys sør på øya.

Sted:

Stor oppsprukket stein i en steinrøys lengst sør på øya         

Koordinater:

58.989618

5.787188

Mål:

Ca. 4,5 m x 18 m

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Mange store blokker på et begrenset område       

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 20 - "Smørstykket"

Vassøy 20 - "Smørstykket"

Ligger i vannkanten sør på Vassøy

Sted:

Stor stein i vannkanten lengst sør på Vassøy   

Koordinater:

58.989337, 5.788840

Mål:

Ca 5 m x 18 m

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Steinen ligger på et bratt svaberg, omgittt av flere  mindre steiner. Steiner på baksiden gjør det enkelt å trø opp kampesteinen som er flat på toppen.  Det lokale navnet ”Smørstykket” (kilde Rune Larsen, Vassøy) kommer av den gule messinglaven som dekker store deler av steinen.

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 21

Vassøy 21

Stor stein i gjengroingslandskap ved Peisaren

Sted:

Stor stein i gjengroingslandskap ved Peisaren           

Koordinater:

58.990689, 5.787333

Mål:

Ca 3 m x 18 m

Geologi:

Fyllitt

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Ja

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 22

Vassøy 22

Kampestein på vestsiden av Vassøykalven

Sted:

Kampestein på ”vippen” på vestsiden av Vassøykalven           

Koordinater:

58.991273, 5.792075

Mål:

Ca 4 m x 16 m

Geologi:

Fyllitt

Spesielle særtrekk:

Kampesteinen ligger i en bratt skråning nær sjøen. Steinen kviler på tre mindre steiner.           

Reguleringsstatus:

Friområde

Rydding:

Nei

Registrator-dato:

ET 13.04.2013

Bildegalleri

Vassøy 8

Vassøy 8

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Vassøy.

Navn: Vassøy 8

Sted: Vassøy, StorhaugStor stein i nordenden av Torvmyrå.

Koordinater: N 58´59.999 - E 005´47.392

Mål: Høyde ca 4 m, omkrets: 18-20 m.

Geologi:

Historikk:

Spesielle særtrekk: 

Reguleringsstatus:

Rydding: ja, litt. 

Foto og registrator: ET 02.05 2010

Bildegalleri

Vassøy 9

Vassøy 9

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger like ved Vassøy barnehage.

Navn:  
Sted:  Vassøy, Storhaug.
Like ved Vassøy barnehage, rektangulær.
Koordinater:  N 58´59.868 - E 005´47.251
Mål: Høyde: ca 3,5 m, omkrets: 12-14 m.
Geologi:
Historikk:
Spesielle særtrekk:
Reguleringsstatus: 
Rydding: Nei
Foto og registrator:  ET 02.05.2010

Wyllerfyret

Wyllerfyret

Granitt stein som ligger rundt 30 meter vest for Wyllerfyret

Sted: Steinen ligger  i tett kratt ca 30 meter vest for Wyllerfyret.

Koordinater: 58.961829, 5.768592

Mål (hgd-omkr.): H: ca 3 m, O: ca. 12 -13m

Geologi: Granitt

Spes. særtrekk: Vestsiden av steinen har et markert oppsprukket mønster.

Reguleringsstatus:

Friområde:

Rydding: Ja

Registrator/ reg.dato Erik Thoring / Oktober 2013

Bildegalleri

Ørnasteinen

Ørnasteinen på Auglend

Foto: Erik Thoring

Denne steinen ligger på Auglend i Hillevåg bydel.

Navn:  Ørnasteinen
Sted:  Hillevåg – Auglend
Blokken ligger  delvis skjult mellom bartrær ved inngangspartiet til Solåsveien 8 B.
Koordinater:  N 58`56.643 – E 005`43.914
Mål:  Høyde: ca 4 m, omkrets 12-14 m.
Geologi:  Granitt
Historikk:  Ørnsteinen markerte skiftet mellom Bispeladegaard, Auglend og Ullandhaug.
Spesielle særtrekk:  Slipt, lysegrå overflate,  butt  kjegleform. På blokkens vestside (mot veien) er det festet en kobberplate med følgende tekst: “Ørnasteinen markerte skiftet mellom Bispeladegaard, Øglænd og Ullenhaug”.
Reguleringsstatus:  Kulturminneplanen 2010-2025
Rydding:  Ja
Foto og registrator:  ET 08.05.2010

Ørnestein

Ørnestein

Steinen ligger i utkanten av en hage og blir brukt som lekeplass for Ørnestein gårdbarnehage,Longebakke 31.

Steinen ligger i utkanten av en hage og blir brukt som lekeplass for Ørnestein gårdbarnehage,Longebakke 31.

Koordinater: 58,956977, 5.668489

Høyde:  Ca 2,5 m, omkrets  14-16 m

Bergart:  Fyllitt

Rydding:  Nei

Registrator:  ET 24 nov 2013

Bildegalleri

“Skalken”

“Skalken”

Ligger i sjøkanten nord på øya. 

Navn/sted:

“Skalken” Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse:

Ligger i sjøkanten nord på øya.

Koordinater:

N: 58-58-974

E: 05-50-407

Mål:

Høyde: ca. 4 m, omkrets 12-13 m

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Er strengt tatt ingen flyttblokk men en “skalk” som er spengt ut av berget. Skalken er  flyttet hhv ca 2  og 1 meter fra berget den har vært en del av. Ligger helt vannkanten. 

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Nei

Bildegalleri

“Spydspissen”

“Spydspissen”

Ligger ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst. 

Navn/sted:

“Spydspissen” Kalvøy, Storhaug bydel

Beskrivelse:

Ligger ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst.

Koordinater:

N: 58-58-975

E: 05-50-486

Mål:

Høyde: 4m. omkrets: 10-11 m.

Geologi:

Fyllitt

Kulturminne:

Spesielle særtrekk:

Blokken ser ut til å være sprengt ut fra bergveggen som ligger 40 meter nord . Navnet “Spydspissen” er satt av registrator pga av blokkens meget særpregede form. Blokken er beint avskåret nede, og står oppå bakken. Oval form med bratte, nesten glatte vegger.  Tykk nede, og smal og spiss på toppen.

Reguleringsstatus: 

Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025

Rydding:

Ja. Furu veltet over blokken. 

Bildegalleri

”Giganten”

”Giganten”

Gigantisk fyllittblokk inners i Ramsvig. Omtrent 6 meter høy og hele 60 meter i omkrets.

Sted: Gigantisk fyllittblokk innerst i Ramsvig som ser mest ut som en bergknaus. Minst halve blokken ligger under bakken.

Koordinater: 58.95812, 5.759352

Mål (hgd-omkr.): H: ca 6 m, O: ca  60 m

Geologi: fyllitt

Spes. særtrekk: Loddrett mot øst der blokken er høyest,(6 m) lavere (3 m) og avrundet mot turstien.

Reguleringsstatus: Friområde

Rydding: nei

Registrator/reg. dato ET / Oktober 2013

Bildegalleri