Feil / kernel (1)

Ingen tilgang

Du har ikke tilgang til dette området.

Mulige årsaker er:

  • Du er ikke logget inn, for å få tilgang lag en ny bruker eller logg inn med en eksisterende bruker.
  • Deler av URL-en er stavet feil, prøv å endre den.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Sep 25 2023 03:43:14
SET NAMES 'utf8'
Timing: Sep 25 2023 03:43:14
Module start 'visual'
Error: error/view.php Sep 25 2023 03:43:14
Error ocurred using URI: /index.php?/nor/visual/templatecreate/error/kernel/1.tpl/(siteAccess)/nor
Notice: Sep 25 2023 03:43:14
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Warning: Insufficient permissions Sep 25 2023 03:43:14
Function required:
 Module : visual
 Function : 
 ClassID : 
 MainNodeID : 
Policies that didn't match:
Notice: Sep 25 2023 03:43:14
eZTemplate: Loading template "error/kernel/1.tpl" with resource "design"
Timing: Sep 25 2023 03:43:14
Module end 'error'
Notice: Sep 25 2023 03:43:14
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: Sep 25 2023 03:43:14
eZTemplate: Loading template "menu/flat_top.tpl" with resource "design"
Notice: Sep 25 2023 03:43:14
eZTemplate: Loading template "parts/path.tpl" with resource "design"
Timing: Sep 25 2023 03:43:14
End
Notice: Sep 25 2023 03:43:14
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'visual' 0.0000 sec0.0336 sec 6,879.9453 KB4,071.7188 KB
Module end 'error' 0.0336 sec0.1020 sec 10,951.6641 KB9,615.0547 KB
End 0.1355 sec  20,566.7188 KB 
Total runtime:0.1433 sec
Peak memory usage:21,620.8906 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0358 sec17.8263%140.0026 sec
FindInputFiles0.0269 sec13.4090%140.0019 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0017 sec0.8302%160.0001 sec
Looping result0.0003 sec0.1385%150.0000 sec
TS translator
TS init0.0063 sec3.1429%50.0013 sec
TS cache load0.0031 sec1.5260%50.0006 sec
TS context load0.0025 sec1.2215%50.0005 sec
Template Total0.1198 sec 59.7% 4 0.0300 sec
Template load0.0139 sec6.9243%40.0035 sec
Template processing0.1058 sec52.7113%40.0264 sec
Template load and register function0.0003 sec0.1565%10.0003 sec
override
Cache load0.0073 sec3.6174%60.0012 sec
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.0027 sec1.3628%10.0027 sec
XML
Image XML parsing0.0006 sec0.2970%10.0006 sec
General
dbfile0.0031 sec1.5653%200.0002 sec
String conversion0.0000 sec0.0094%30.0000 sec
Total script time:0.2007 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1error/kernel/1.tpl<No override>design/standard/templates/error/kernel/1.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 6
 Number of unique templates used: 6
 Time used to render template usage: 0.0002 secs