Feil / kernel (1)

Ingen tilgang

Du har ikke tilgang til dette området.

Mulige årsaker er:

  • Du er ikke logget inn, for å få tilgang lag en ny bruker eller logg inn med en eksisterende bruker.
  • Deler av URL-en er stavet feil, prøv å endre den.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Aug 09 2022 06:48:49
SET NAMES 'utf8'
Timing: Aug 09 2022 06:48:49
Module start 'visual'
Error: error/view.php Aug 09 2022 06:48:49
Error ocurred using URI: /index.php?/nor/visual/templatecreate/pagelayout.tpl
Notice: Aug 09 2022 06:48:49
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Warning: Insufficient permissions Aug 09 2022 06:48:49
Function required:
 Module : visual
 Function : 
 ClassID : 
 MainNodeID : 
Policies that didn't match:
Notice: Aug 09 2022 06:48:49
eZTemplate: Loading template "error/kernel/1.tpl" with resource "design"
Timing: Aug 09 2022 06:48:49
Module end 'error'
Notice: Aug 09 2022 06:48:49
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: Aug 09 2022 06:48:49
eZTemplate: Loading template "menu/flat_top.tpl" with resource "design"
Notice: Aug 09 2022 06:48:49
eZTemplate: Loading template "parts/path.tpl" with resource "design"
Timing: Aug 09 2022 06:48:49
End
Notice: Aug 09 2022 06:48:49
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'visual' 0.0000 sec0.0384 sec 6,877.9922 KB4,071.6172 KB
Module end 'error' 0.0384 sec0.0830 sec 10,949.6094 KB9,614.9453 KB
End 0.1214 sec  20,564.5547 KB 
Total runtime:0.1286 sec
Peak memory usage:21,619.0234 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0319 sec17.8008%140.0023 sec
FindInputFiles0.0238 sec13.2817%140.0017 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0015 sec0.8524%160.0001 sec
Looping result0.0003 sec0.1419%150.0000 sec
TS translator
TS init0.0067 sec3.7243%50.0013 sec
TS cache load0.0030 sec1.6909%50.0006 sec
TS context load0.0023 sec1.3092%50.0005 sec
Template Total0.1024 sec 57.1% 4 0.0256 sec
Template load0.0158 sec8.8042%40.0039 sec
Template processing0.0865 sec48.2405%40.0216 sec
Template load and register function0.0003 sec0.1690%10.0003 sec
override
Cache load0.0084 sec4.6901%60.0014 sec
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.0019 sec1.0566%10.0019 sec
XML
Image XML parsing0.0007 sec0.3986%10.0007 sec
General
dbfile0.0031 sec1.7264%200.0002 sec
String conversion0.0000 sec0.0084%30.0000 sec
Total script time:0.1793 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1error/kernel/1.tpl<No override>design/standard/templates/error/kernel/1.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 6
 Number of unique templates used: 6
 Time used to render template usage: 0.0002 secs