Feil / kernel (1)

Ingen tilgang

Du har ikke tilgang til dette området.

Mulige årsaker er:

  • Du er ikke logget inn, for å få tilgang lag en ny bruker eller logg inn med en eksisterende bruker.
  • Deler av URL-en er stavet feil, prøv å endre den.

eZ debug

Clear cache:

Quick settings:

Debug: eZMySQLDB::query(0.000 ms) query number per page:0 Aug 09 2022 08:12:22
SET NAMES 'utf8'
Timing: Aug 09 2022 08:12:22
Module start 'visual'
Error: error/view.php Aug 09 2022 08:12:22
Error ocurred using URI: /index.php?/nor/visual/templatecreate/pagelayout.tpl/(siteAccess)/nor
Notice: Aug 09 2022 08:12:22
eZTemplate: Loading template "user/login.tpl" with resource "design"
Warning: Insufficient permissions Aug 09 2022 08:12:22
Function required:
 Module : visual
 Function : 
 ClassID : 
 MainNodeID : 
Policies that didn't match:
Notice: Aug 09 2022 08:12:22
eZTemplate: Loading template "error/kernel/1.tpl" with resource "design"
Timing: Aug 09 2022 08:12:22
Module end 'error'
Notice: Aug 09 2022 08:12:22
eZTemplate: Loading template "pagelayout.tpl" with resource "design"
Notice: Aug 09 2022 08:12:22
eZTemplate: Loading template "menu/flat_top.tpl" with resource "design"
Notice: Aug 09 2022 08:12:22
eZTemplate: Loading template "parts/path.tpl" with resource "design"
Timing: Aug 09 2022 08:12:22
End
Notice: Aug 09 2022 08:12:22
eZTemplate: Loading template "setup/debug_toolbar.tpl" with resource "design"

Timing points:

CheckpointElapsedRel. ElapsedMemoryRel. Memory
Module start 'visual' 0.0000 sec0.0376 sec 6,878.3828 KB4,071.7109 KB
Module end 'error' 0.0376 sec0.1043 sec 10,950.0938 KB9,614.9453 KB
End 0.1419 sec  20,565.0391 KB 
Total runtime:0.1503 sec
Peak memory usage:21,619.5313 KB

Time accumulators:

 Accumulator Elapsed Percent Count Average
ini_load
Load cache0.0338 sec16.9293%140.0024 sec
FindInputFiles0.0253 sec12.6441%140.0018 sec
Mysql Total
Mysql_queries0.0016 sec0.8005%160.0001 sec
Looping result0.0003 sec0.1342%150.0000 sec
TS translator
TS init0.0068 sec3.4044%50.0014 sec
TS cache load0.0032 sec1.6151%50.0006 sec
TS context load0.0026 sec1.2994%50.0005 sec
Template Total0.1241 sec 62.1% 4 0.0310 sec
Template load0.0162 sec8.0962%40.0040 sec
Template processing0.1078 sec53.9419%40.0270 sec
Template load and register function0.0004 sec0.1952%10.0004 sec
override
Cache load0.0080 sec3.9938%60.0013 sec
Sytem overhead
Fetch class attribute can translate value0.0023 sec1.1453%10.0023 sec
XML
Image XML parsing0.0006 sec0.2997%10.0006 sec
General
dbfile0.0133 sec6.6559%200.0007 sec
String conversion0.0000 sec0.0074%30.0000 sec
Total script time:0.1999 sec

Templates used to render the page:

Usage countRequested templateTemplateTemplate loadedEditOverride
1user/login.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/user/login.tplEdit templateOverride template
1error/kernel/1.tpl<No override>design/standard/templates/error/kernel/1.tplEdit templateOverride template
1pagelayout.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/pagelayout.tplEdit templateOverride template
1menu/flat_top.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/menu/flat_top.tplEdit templateOverride template
1parts/path.tpl<No override>extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tplEdit templateOverride template
1setup/debug_toolbar.tpl<No override>design/standard/templates/setup/debug_toolbar.tplEdit templateOverride template
      
 Number of times templates used: 6
 Number of unique templates used: 6
 Time used to render template usage: 0.0002 secs