Åmøy 10

Granittstein, omtrent 4 meter høy og 14 meter i omkrets.

Sted: 200 m Øst av Søreveien 55B

Mål: Ca 3,5m – 14m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Rødlig med dekorative kvartsganger

Reguleringsstatus: LNF