Filter

Bydeler

Punkttyper

Nullstill filter

Steinen ligger i Alvasteinveien nr 18-20, like ved golbanen.

“Kjempen” (kilde Kurt Wathne) ligger ved sti vest-øst ved kraftlinje. Ca. 60 meter fra hytte som ligger ved stranda i øst.

Torsteinsvika, like før kommunegrensen til Stavanger. I sjøkanten.

200 m Øst av Søreveien 55B

Stor stein ved Melingsjøvn, bak rød hytte ca 100m fra sjøen.

På høyde ved kommunegrensen, ca 90 m fra Åmøyveien.

I utmarksbeite nær sjøen, 270 m Syd-Vest av Rossnesveien 52

I utmarksbeite nær sjøen, ca 170m Vest av Rossnesveien 52

I stort steingjerde mellom innmark og beitemark nær sjøen helt Øst/Sør-Øst.

Nær Sør-Øst spissen. I beitemark.

Austre Åmøy, Sør-Øst.

Steinen ligger i gammelt beiteområde, nå friområde.