Åmøy 2

Stor stein ved Melingsjøvn, bak rød hytte ca 100m fra sjøen.

Sted: Stor stein ved Melingsjøvn, bak rød hytte ca 100m fra sjøen.

Mål: H:  ca 5m, O: ca 19,5m

Geologi: Granitt/Gneis

Særtrekk: Fint ovalt nedslitt, tydelige ”forvitringsskall” (pga. skogsbrann?), prakteksemplar

Reguleringsstatus: Ved hytte i friområde.