Åmøy 4

Fyllittstein som ligger i et utmarksbeite nær sjøen.

Sted: I utmarksbeite nær sjøen, 270 m Syd-Vest av Rossnesveien 52

Mål: Høyde ca 3,5 m, omkrets 24 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Klovstein, nordre hjørne knekt

Reguleringsstatus: LNF