Åmøy 7

Granitt stein som ligger som en del av et steingjerde.

Sted: I stort steingjerde mellom innmark og beitemark nær sjøen helt Øst/Sør-Øst.

Mål: Høyde 2,7m / omkrets 14m

Geologi: Granitt/Gneis?

Særtrekk: Fint avrundet.

Reguleringsstatus: LNF