Åmøy 9

Fyllitt stein som ligger Sør-Øst på Austre Åmøy.

Sted: Austre Åmøy, Sør-Øst.

Mål: Høyde 3,7, omkrets 20m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Trolig svært kortreist (ca 30 m?) og kan like gjerne være flyttet av sjøen som av isen den gang sjøen sto 30 meter høyere enn nå.

Reguleringsstatus: LNF