Kalvøy 2 – Kjempen

“Kjempen” (kilde Kurt Wathne) ligger ved sti vest-øst ved kraftlinje. Ca. 60 meter fra hytte som ligger ved stranda i øst.

Sted: “Kjempen” (kilde Kurt Wathne) ligger ved sti vest-øst ved kraftlinje. Ca. 60 meter fra hytte som ligger ved stranda i øst.

Mål: Høyde: Ca. 4,5 m, omkrets ca 20 m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Kjempen er blant de største registrerte steiner, og har en særpreget form. Kan likne en båt med stevn mot vest og dekk mot øst. Grunneier Middelthon opplyser at steinen ble brukt som lekeplass da han var liten.

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025