Åmøy 1 – Trodlasteinen

Stor blokk ved Torsteinsvika, Åmøy, like før kommunegrensen til Stavanger. I sjøkanten.

Sted: Torsteinsvika, like før kommunegrensen til Stavanger. I sjøkanten.

Mål: H:ca 4,5 m, O: ca 25 m

Geologi: Fyllitt, mineralrik

Kulturminnne: Sagn: Kastet hit av Rennesøytrollet da det i et raserianfall slang en neve «småstein» etter åmøyfolket. Noen av de andre steinene landet i sjøen utenfor Torsteinsvika og er yndet tilholdssted for skarven.

Særtrekk: Stor bit på østsiden knekt av. Rikt bevokst med flere arter vakre lav og moser.

Reguleringsstatus: LNF