Åmøy 8

Klovstein i granitt. Minst 2,3 meter høy og 25 meter i omkrets.

Sted: Nær Sør-Øst spissen. I beitemark.

Mål: Høyde minst 2,3 m, omkrets 25m

Geologi: Granitt/Gneis

Særtrekk: Klovstein i dyp jord. Hoved-kroppen kan også være fast i grunnfjellet?

Reguleringsstatus: LNF