Åmøy 5 og Åmøy 6

To steiner som ligger nesten helt oppi hverandre nær sjøen.

Sted: I utmarksbeite nær sjøen, ca 170m Vest av Rossnesveien 52

Mål: Åmøy 5: ca 2,7m / 13,5m, Åmøy 6: ca 3,0m / 13m

Geologi: Åmøy 5 :Granitt/Gneis / Åmøy 6 :Fyllitt / Mellomliggende stein ?

Særtrekk: Mellom Åmøy 5 og 6, i berøring med begge, ligger en mindre flyttblokk av en tredje bergart. Spesielt og illustrerende for flyttblokkers varierende opprinnelse. Velegnet til undervisning.

Reguleringsstatus: LNF