Bjørnøy 1

Blokken ligger i sjøkanten på nordøstsiden av Bjørnøy, Hundvåg bydel

Sted: Blokken ligger i sjøkanten på nordøstsiden av Bjørnøy, Hundvåg bydel.

Mål: H: 2m O: 8m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Ligger ved sjøkanten, ved slutten av steingjerde, ved stien langs sjøen. Største flyttblokken på Bjørnøy.