Davidsholmen

Fylitt stein som ligger i en skråning på nord-vest siden av holmen. omtrent 3 meter høy og 16 meter i omkrets.

Sted: ”Kamuflert” stein i skråning på Nord-Vest siden av holmen.

Mål: Høyde ca 3,50 m. omkrets ca 16 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Ligger i åpent lende, ”kamuflert” med mose, lav og en vegetasjonshatt.

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi.