Dyrsnes 2

Stein som ligger helt nord på Dyrsnes. Omtrent 3 meter høy og ca 12 meter i omkrets.

Sted: Steinen ligger helt nord på Dyrsnes, like ved stien som går rundt neset.

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 12 m

Kulturminnne: Steinen inngår i et steingjerde.

Særtrekk: Steinen skråner ned mot terrenget på sørsiden, og denne siden er sterkt mosegrodd, så det er vanskelig å fastslå om det er en stein eller en del av terrenget. På orienteringskart er den ikke inntegnet som stein, men de to åpne sidene er inntegnet som skrent. Det vokser flere små trær (rogn) på toppen av steinen og det ligger en «kalv» på vestsiden av steinen, som ser ut som den kan være kløyvd fra hovedsteinen.

Reguleringsstatus: Friområde