Egerøy

Granitt stein som ligger i sjøkanten. Omtrent 3 meter høy og 12 meter i omkrets.

Sted: Steinen ligger i sjøkanten i stor badebukt øst på øya.

Mål: Høyde ca 3 m, omkrets ca. 12 m

Geologi: Granitt/Gneis

Reguleringsstatus: Kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi.