Fiskå Mølle

Ligger ved en mølle, rett ved en sykkel og gang sti.

Sted: Steinen ligger på sørsiden av mølla, kloss inntil sykkelsti som går paralellt med jernbanen.

Mål: Ca 4,5 x 22 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Vestre del av steinen er minert eller sprengt bort i forbindelse med bygging av gang- og sykkelsti.