Vassøy – Flytten

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Sted: På nes ved sjøkanten, ca. 100 m NV for Nordstrandveien 74.

Mål: Høyde: ca 1 m, omkrets: 7-8 m

Særtrekk: Steinen ligger klar for flytting, plassert på tre steiner 20-40 cm over bakken. Spesielt sikksakkmønster på N-siden.

Annet: * Navn satt av registrator.