Galeivågen

Denne steinen ligger like i sjøkanten på sørsiden av Galeivågen, på Buøy i Hundvåg bydel.

Sted: Grønnavigå, Buøy - på sørsiden av Galeivågen i Hundvåg bydel. Steinen ligger helt i sjøkanten på vestsiden av denne vika.

Mål: Høyde: drøyt 2 m. omkrets: 15-20 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Det er et fortøyningspunkt på sjøsiden av steinen.