Gausel 1

Steinen ligger i en skråning.

Sted: Steinen ligger i en skråning, mellom Heddeveien og Kiwi-butikk i Binnekroken.

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 10-12 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Steinblokken ligger i en skråning, og det er vanskelig å fastslå om dette er en flyttblokk, eller bare en steinblokk som er sprukket løs fra omkringliggende berg.

Reguleringsstatus: Friområde