Gausel 10

Steinen ligger på østsiden av “Heddå”.

Sted: Steinen ligger på østsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.

Mål: Høyde: ca 2.50 m. Omkrets: ca 10-12 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Gausel 9 og Gausel 10 ligger på hver sin side av en utydelig sti, ca 10 m fra hverandre. Registrator har kalt disse for «Brødrene», siden de har noenlunde samme form og størrelse, og ligger ganske nær hverandre. Denne steinen ligger på toppen av en liten skrent. Den hviler på andre steiner, slik at det oppstår et hulrom under.

Reguleringsstatus: Friområde