Gausel 12

Stein som ligger på vestsiden av “Heddå”. Omtrent 2,4 meter høy og ca 10 meter i omkrets.

Sted: Steinen ligger på vestsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel, ikke langt fra bebyggelsen i Godesetkroken.

Mål: Høyde: ca 2.40 m. Omkrets: ca 10 m

Geologi: Granitt?

Reguleringsstatus: Friområde