Gausel 2

Steinen ligger i et skogholt.

Sted: Steinen ligger i et lite skogholt, sør-vest for Gausel kirke, lett synlig fra veien inn til kirken.

Mål: Høyde: ca 3 m. Omkrets: ca 12-15 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Dette er en klovstein, som er sprukket med en fin sprekkflate. Den ene halvdelen ligger skrått over den andre, som en heller, slik at det dannes et fint hulrom med god plass til flere personer å søke ly under. Det er klare tegn på at helleren blir brukt til lek o.l. Den er en del av en steingard.

Reguleringsstatus: Friområde