Gausel 3

Ligger sør for Gausel 2.

Sted: Steinen ligger i et lite skogholt, sør-vest for Gausel kirke (sør for Gausel 2), lett synlig fra Heddeveien.

Mål: Høyde: ca 5 m. Omkrets: ca 15-20 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Dette er åpenbart en steinblokk som er rast ut fra knausen som ligger nord for steinen. Det ligger flere mindre steiner rundt som har vært en del av det samme raset.

Reguleringsstatus: Friområde