Gausel 4 – «Kongen på haugen»

Ligger på toppen av en liten høyde.

Sted: Steinen ligger på toppen av en liten høyde, rett øst for Heddeveien barnehage på Gausel.

Mål: Høyde: bortimot 3 m. Omkrets: ca 6-8 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Det er ikke størrelsen, men plasseringen som gjør at registrator har gitt den navnet «Kongen på haugen». Den ligger på toppen av en liten høyde, med god utsikt over de omkringliggende områdene.

Reguleringsstatus: Friområde