Gausel 6

Steinen ligger vest for Mårstien.

Sted: Steinen ligger helt sør i friområdet rundt «Heddå» på Gausel i Hinna bydel, rett vest for bebyggelsen i Mårstien.

Mål: Høyde: ca 1.60 m. Lengde: ca 3 m. Omkrets: ca 7-8 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Steinen ligger ytterst på en bergknaus, og nedenfor ligger en annen stor steinblokk, som ser ut til å ha rast ut av denne knausen.

Reguleringsstatus: Friområde