Gausel 8

Steinen ligger på vestsiden av “Heddå”.

Sted: Steinen ligger på vestsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.

Mål: Høyde: ca 2 m. Omkrets: ca 12 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Det vokser mose og lyng på sørsiden av steinen, der den går nokså jevnt med bakken omkring.

Reguleringsstatus: Friområde