Gausel 9

Steinen ligger på østsiden av “Heddå”.

Sted: Steinen ligger på østsiden av «Heddå» på Gausel i Hinna bydel.

Mål: Høyde: ca 2.20 m. Omkrets: ca 9-10 m

Geologi: Granitt?

Særtrekk: Gausel 9 og Gausel 10 ligger på hver sin side av en utydelig sti, ca 10 m fra hverandre. Registrator har kalt disse for «Brødrene», siden de har noenlunde samme form og størrelse, og ligger ganske nær hverandre.

Reguleringsstatus: Friområde