Helleren

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Sted: Like nord for hytte på østsiden, ved rødmerket løype.

Mål: Høyde: ca. 3,5 m, omkrets: 18-20 m

Særtrekk: På sør-vestsiden et større hulrom, lengde ca 3 meter og høyde i midten 70-80 cm.