Hestnes 2

Steinen ligger ved husveggen til Hestnesveien 118, Madla bydel.

Sted: Steinen ligger ved husveggen til Hestnesveien 118.

Mål: Høyde:  ca 4 m, omkrets: ca 20 m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Massiv blokk i en grønn passasje (friområde?) ned til sjøen.

Reguleringsstatus: Friområde?