Hinna 1

Steinen ligger like ved turstien (Ungdomsgeilen) der den starter i sør ved NATO-basen.

Sted: Steinen ligger like ved turstien (Ungdomsgeilen) der den starter i sør ved NATO-basen.

Mål: Høyde: 4m (nordsiden), omkrets; ca 12 m.

Geologi: Granitt