Hinna 2

Steinen er i bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Sted: I bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Mål: Høyde: ca 4 m (østsiden), omkrets: ca. 20 m

Geologi: Granitt