Hinna 3

Dette er en klovstein i bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Sted: Klovstein i bjørkeskogen øst for turstien (Ungdomsgeilen).

Mål: Høyde: ca 3 m, omkrets: 12-13 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Klovstein ,gjennomgående delt med opptil 1 ½ m kløft. Skifrig, knudret overflate.