Hinna 4

Stor granittblokk som ligger vest for turstien (Ungdomsgeilen) Inngår i steingjerde som skiller skogen fra beitemark.

Sted: Stor granittblokk som ligger vest for turstien (Ungdomsgeilen) Inngår i steingjerde som skiller skogen fra beitemark.

Mål: Høyde: ca 3,50 m (øststiden), omkrets: 15-16 m

Geologi: Granitt

Særtrekk: Hviler direkte på berg, med mindre hulrom mot Ø.