Jentesteinen

Denne steinen ligger på Ullandhaug i Hillevåg bydel.

Sted: På en liten høyde på beitemark ca 70-80 m N for Sørmarkaveien. Tursti går over marka.

Mål: Høyde: 3 m fra østsiden, omkrets: 23-24 m.

Geologi: Fyllitt

Historikk: Navnet har steinen fått etter et hendelse i 1822.Den 29 år gamle ugifte tjenestepiken Elisabeth Johannesdatter Mallevold fødte en sønn i utmarka bak steinen, og i følge hennes egen beretning var barnet dødfødt. Barnefaren, Torgjer Torgjersen fra Bjerkreim, hadde sviktet både henne og barnet. Hun forsøkte å grave ned liket, men det var vinter og frost, så hun nådde ikke særlig dypt. Elisabeth var fra husmannsplassen Mallevoll (kanskje Madlavold?) under Ullandhaug. Etter et par uker kom gårdshunden til Gabriel Olsen Uldenhaug, som Elisabeth tjente hos, hjem til gårds med rester av barneliket. Da det ble oppdaget at Elisabeth var barnemoren, ble hun først jaget hjem til sin egen familie. Deretter fikk hun 10 år på tukthus som straff. Barnet ble senere begravet igjen på Stavangers fattigkirkegård. (Kilde: Wikipedia og Stavanger Aftenblad)

Særtrekk: Vaier fra lysstolpe er festet i steinen.