Kalvøy 1

I tett furuskog ca midtveis mellom bukta i vest og sjøen i øst.

Sted: I tett furuskog ca midtveis mellom bukta i vest og sjøen i øst.

Mål: Høyde: 3 m. omkrets: ca 13 m

Geologi: Granitt

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025