Kalvøy 3

Steinen ligger i tett furuskog nordøst på øya, ca 150 meter fra sjøen. Flere større og mindre steiner i området.

Sted: Steinen ligger i tett furuskog nordøst på øya, ca 150 meter fra sjøen. Flere større og mindre steiner i området.

Mål: Høyde: 3 m målt fra Ø. Omkrets: 9-10 m.

Geologi: Granitt

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025