Kalvøy 4

Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon.

Sted: Ligger i sjøen vest på øya, 1-2 meter fra land, ca 200 meter nord for brygga til Middelthon.

Mål: Høyde: 3m, omkrets ca 12 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Kan være en bit av berget innenfor som er “revet av og flyttet et par tre meter ut i sjøen.

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025