Kalvøy 5

Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene.

Sted: Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene.

Mål: Høyde: Ca 2,80, omkrets 20-22 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Steinen inngår i et gjerde som avgrenser en nå gjengrodd beite- eller slåttemark. Steinen er en av flere store steiner som inngår i det samme gjerdet. Illustrerer godt hvordan bøndene ryddet jord og forholdt seg til kampesteiner som de ikke hadde muligheter til å flytte eller fjerne med datidens redskaper. Den flate steinen er har et betydelig vegetasjonsdekke og en stor furu som vokser på toppen.

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025