Kalvøy 7

Blokken inngår i steingjerde som ligger nord for veksthusene.