Kalvøy – Skalken

Steinen ligger på Kalvøy i Storhaug bydel, i sjøkanten nord på øya.

Sted: Ligger i sjøkanten nord på øya.

Mål: Høyde: ca. 4 m, omkrets 12-13 m

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Er strengt tatt ingen flyttblokk men en “skalk” som er spengt ut av berget. Skalken er flyttet hhv ca 2 og 1 meter fra berget den har vært en del av. Ligger helt vannkanten.

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025