Kalvøy – “Spydspissen”

Ligger ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst.

Sted: Ligger ca 80 meter fra sjøen i tett furuskog i nord-øst.

Mål: Høyde: 4m. omkrets: 10-11 m.

Geologi: Fyllitt

Særtrekk: Blokken ser ut til å være sprengt ut fra bergveggen som ligger 40 meter nord . Navnet “Spydspissen” er satt av registrator pga av blokkens meget særpregede form. Blokken er beint avskåret nede, og står oppå bakken. Oval form med bratte, nesten glatte vegger. Tykk nede, og smal og spiss på toppen.

Reguleringsstatus: Deler av Kalvøy inngår i KDK 2010-2025