Klovstein i Egelandsmarka

Denne steinen ligger ved Breivik båthavn i Storhaug bydel.

Sted: Egelandsmarka i Storhaug bydel. Steinen ligger i tett bjørkeskog, i skråningen mellom Egelandsmarka og Breivik båthavn.

Mål: Ca 5 m høy.

Geologi: Fyllitt?

Historikk: For 50-60 år siden lå steinen i et åpent beitelandskap og var selve manndomsprøven for guttene i nabolaget. De tøffeste av guttene hoppet fra steinen og nedover bakken, mens de mindre tøffte nøyde seg med å hoppe oppover.

Særtrekk: Steinen er en klovstein.