Klovstein på Vassøy

Denne steinen ligger på Vassøy i Storhaug bydel.

Sted: Vassøy, Storhaug. Ved løype, åpen samlingsplass SØ for Torvmyrå.

Mål: Høyde: ca 3,10, omkrets: 8-10 m.

Særtrekk: Klovstein, kløyd i to nesten like store deler, pyrmaideform. Inngår i steingjerde.