Klovstein ved Hillevåg kirke

Denne steinen ligger ved en løe like ved Hillevåg kirke.

Sted: Hillevåg, Åsen. Vårlibakken 6, løe ca 100 meter sør for Hillevåg kirke. Flyttblokken ligger to meter fra løeveggens nordside.

Mål: Høyde: ca 5 meter, omkrets: ca 20 meter

Særtrekk: Klovstein, gjennomgående kløyd med maks 1 meter avstand mellom blokkene.