Klovsteinen på Eiganes

Denne steinen ligger på Stokka i Eiganes og Våland bydel.

Sted: I enden av Bertha Bergs gate, Eiganes og Vålandbydel.

Mål: Ikke oppmålt

Geologi: Fyllitt

Historikk: Klovsteinen er grensestein mellom gårdene Tjensvold, Stokka og Eiganes i Stavanger. Den ble vernet 10. juli 1959. Steinen markerte også grensen mellom Hetland og Stavanger kommune. Steinen er nevnt i grenseoppgangpapirer fra 1835 og 1755. Steinen blir da omtalt som Kløffsteenen. (Kilde: Wikipedia)

Særtrekk: Klovsteinen er også kjent som Villskog og ligger i en liten park. Her var det tidligere lysthus og hageanlegg.

Reguleringsstatus: Fredet