Knutmannsteinen

Denne steinen ligger på Byhaugen i Eiganes og Våland bydel.

Sted: Steinen ligger rett øst for Byhaugen i enden av Carl Sundt Hansens gate, Eiganes og Våland bydel.

Mål: Ikke oppmålt

Historikk: Knutmannsteinen er en ruggestein, flyttblokk og grensestein mellom Tasta, Stokka og Eiganes gårder. I 1953 var det aktuelt å sprenge bort Knutmannssteinen, men dette ble forhindret av ordfører Magnus Karlsson. Den ble vernet 10. juli 1959. Steinen er nevnt i grenseoppgangpapirer fra 1835 og 1755. Steinen blir da kalt Kutmandssteenen. I papirene fra Kirke- og undervisningsdepartementet fra 1959 blir steinen også kalt Kutmannsteinen. Dette er nok steinens rette navn. (Kilde: Wikipedia og Stavanger Byleksikon)

Reguleringsstatus: Fredet 10. juli 1959